Cementowania Kujawy najbardziej eko

Lafarge oraz Innovation Found podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Kujawy Go4ECOPlanet”. Łączna wartość projektu to 380 mln euro, z czego 265 mln euro to koszty inwestycyjne (CAPEX). Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie zeroemisyjnych cementowni.

Dofinansowanie UE wynosi 228 mln euro. Na 2023 rok zaplanowano działania związane z projektowaniem i finalizacją umów z partnerami projektu. Uruchomienie instalacji ma odbyć się w 2027 roku. Cementowania Kujawy stanie się jedną z najbardziej ekologicznych w Europie.

W okresie realizacji inwestycji w Cementowni Kujawy powstanie infrastruktura do wyłapywania dwutlenku węgla z gazów wylotowych pieca do wypału klinkieru i jego skraplania oraz infrastruktura towarzysząca. Instalacja oparta zostanie na technologii Cryocap™FG firmy Air Liquide oddzielającej dwutlenek węgla z gazów emitowanych do atmosfery. Wychwyci ona 100 proc. emisji CO2 powstałych z produkcji klinkieru – podstawowego składnika do produkcji cementu. Dzięki temu Cementownia Kujawy będzie mogła także produkować cement o bardzo niskiej emisji. W ciągu 10 lat instalacja wyłapie ponad 10 mln ton CO2. To stanowi 10 proc. rocznej emisji całego sektora cementowego w Polsce. 

Kompletny łańcuch CCS

Zastosowanie wychwytywania na skalę przemysłową pozwoli na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz branżach na świecie. Dalszym etapem jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Po skropleniu i załadunku CO2 zostanie przetransportowane koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, a stamtąd załadowane na statki i dostarczone na Morze Północne. Trwałe magazynowanie odbędzie się w specjalnie przeznaczonych do tego wyeksploatowanych kawernach po złożach gazu i ropy naftowej. Będzie to możliwe dzięki współpracy z innymi partnerami mającymi wiedzę i doświadczenie w skraplaniu, transporcie i magazynowaniu gazów. Jest to część osobnego projektu w konsorcjum, w skład którego wchodzi również Lafarge w Polsce. 

Dekarbonizacja sektora cementowego i budownictwa

Projekt Go4ECOPlanet to element strategii zrównoważonego rozwoju Lafarge i Grupy Holcim, gdzie jednym z celów jest dekarbonizacja procesów przemysłowych. Lafarge już od wielu lat prowadzi szereg inwestycji w unowocześnienie produkcji materiałów budowlanych wpływających na ograniczenie emisji CO2. Znaczące przyspieszenie dekarbonizacji osiągnięto w ostatnich trzech latach. Firma wprowadziła niskoemisyjne cementy (ECOPlanet) oraz betony (ECOPact). Zwiększyła wykorzystanie paliw alternatywnych pochodzących z odpadów nie poddających się recyklingowi oraz materiałów zdekarbonizowanych jako surowce w celu obniżenia emisji przy produkcji klinkieru – kluczowego składnika cementu. Trwa modernizacja drugiej Cementowni Małogoszcz w której prowadzone są prace budowlane. Te wszystkie działania w połączeniu z wychwytywaniem CO2 przełożą się na znaczące obniżenie śladu węglowego w betonie i całym budownictwie. To powoli tworzyć rzeczywiście zielone budynki i inne obiekty infrastrukturalne.

Projekt Go4ECOPlanet realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu zgodnie z prawodawstwem mającym na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.