Branża napojów: bez kaucji nie zrealizujemy celów środowiskowych

system kaucyjny

Dalsze opóźnienia uchwalenia projektu ustawy o systemie kaucyjnym to realne zagrożenie dla branży napojowej. Pod znakiem zapytania stają zarówno cele środowiskowe jak i te związane z gospodarką opakowaniową. Wspólny apel do Premiera wystosowały: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Rozlewniczy”, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

System kaucyjny jest niezbędny dla funkcjonowania branży napojowej. Dlatego największe organizacje reprezentujące producentów napojów apelują do Premiera o jak najszybsze skierowanie pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98). Ta nowelizacja zawiera podstawy prawne do uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. 

System kaucyjny od 2025?

Dalsza zwłoka w uchwaleniu rzeczonej ustawy przesuwa termin utworzenia systemu kaucyjnego. Oznacza to przesunięcie faktycznej zbiórki opakowań objętych systemem poza rok 2025 r. Stanowi to realne zagrożenie dla polskiej branży napojowej. Zobowiązana jest ona – nie tylko – do osiągnięcia wymaganych poziomów zbiórki opakowań po napojach. Ma również wymóg stosowania (od roku 2025) w nowych opakowaniach 25 proc. surowca wtórnego, jakim jest recyklat PET. 

– Podkreślamy, że obecny projekt ustawy powstał w wyniku szerokich konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w których branża napojowa brała aktywny udział. Projekt ustawy uważamy za rozsądny kompromis umożliwiający stworzenie w Polsce efektywnego środowiskowo i ekonomicznie systemu kaucyjnego – powiedział Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.

Organizacje w apelu zwracają uwagę na obecnie niski poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Zgodnie z ostatnimi danymi w 2020 r. jedynie 45 proc. odpadów opakowaniowych z systemów gminnych trafiała do recyklingu. Mimo selektywnej zbiórki, mniej niż 29 proc. tworzyw sztucznych, 49 proc. szkła, 54 proc. metali i 60 proc. opakowań papierowych i tekturowych jest wykorzystywana powtórnie. Przytoczne dane wskazują, że potrzebna jest istotna zmiana w gospodarowaniu odpadami w Polsce. Musi ona zaimplementować skuteczne rozwiązania przyspieszające działanie modelu gospodarki cyrkularnej. Dzięki temu znaczna część odpadów nie będzie trafiała na góry wysypisk czy do spalania, ale do ponownego wykorzystania. Jednym z najefektywniejszych rozwiązań sprawdzonych w wielu krajach na świecie jest system kaucyjny, którego wprowadzenia oczekuje aż 90 proc. Polaków.

Ograniczyć zaśmiecanie przestrzeni publicznej

Nasze społeczeństwo zauważa, że poprzez wprowadzenie systemu kaucyjnego ograniczy się liczbę odpadów opakowaniowych pozostawianych w przestrzeni publicznej. Efektem tego będzie mniejsze zanieczyszczenie środowiska. 

Apelujemy o jak najszybsze przyjęcie legislacji ustanawiającej ramy prawne dla stworzenia w Polsce systemu kaucyjnego, który biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia złożonych prac przygotowawczych, zostanie uruchomiony najwcześniej za 2 lata od momentu wejścia w życie ustawy. W tym czasie, w zgodności z Ramową Dyrektywą Odpadową, powinny zostać zakończone również prace nad wprowadzeniem ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta. To powinno przyczynić się do znaczącej poprawy efektywności zbiórki pojemnikowej i zagospodarowania odpadów opakowaniowych innych niż opakowania po napojach na poziomie gmin – dodaje wiceprezes PFPŻ ZP.

Treść apelu: https://www.pfpz.pl/files/?id_plik=5560