Prezydent podpisał ustawę o zamrożeniu cen energii

Zamrożenie cen energii

Zamrożenie cen energii elektrycznej na poziomie 785 zł/MWh dla przedsiębiorstw stało się faktem. Ustawa, którą podpisał Prezydent Andrzej Duda, nie jest idealnym rozwiązaniem. Z jednej strony pozwoli firmom przetrwać kryzys energetyczny bez drastycznego ograniczania produkcji, z drugiej może zatrzymać rozwój projektów OZE.

Prezydent podpisał 2 listopada ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Wprowadza ona limity cenowe dla gospodarstw domowych (693 zł/MWh), samorządów oraz MŚP (785 zł/MWh). Wejdzie w życie od grudnia 2022 roku. Procedowana była jako pilny projekt rządowy, przy aktywnym wsparciu m.in. ze strony przedstawicieli sektora MŚP oraz samorządowców. 

Dla MŚP limity to sukces

Jak argumentowali przedsiębiorcy, bez wprowadzenia racjonalnych limitów na ceny energii elektrycznej, w 2023 roku nad przepaścią stanąłby szereg ważnych dla gospodarki branż. O limity walczyły m.in.: przemysł metalurgiczny, cementowy, producenci warzyw i owoców, hodowcy oraz przemysł spożywczy. Jedną z branż będącą beneficjentem ustawy jest recykling.

– Mamy sukces, choć jest on dla nas słodko-gorzki. Większość polskich firm zajmujących się recyklingiem to MŚP, więc samo wprowadzenie limitu to ulga i szansa na przetrwanie najtrudniejszego w historii branży roku, bo właśnie tak rysuje się perspektywa 2023. Martwi nas brak ochrony dla największych przedsiębiorstw, które będą musiały poświęcić dużą część kapitału, co na pewno wpłynie na ich kondycję i pogłębi lukę inwestycyjną– mówi Szymon Dziak-Czekan, Prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”. – Do ostatniej chwili walczyliśmy o 500 zł/MWh i zmiany na korzyść dużych firm, ponieważ zmuszanie większych podmiotów do płacenia wyższych stawek nie jest korzystne dla rynku. 

Zamrożenie cen energii: samorządy z ostrożnym optymizmem

Działania przedsiębiorców w zakresie zamrożenia cen prądu wspierali także samorządowcy, którzy aktywnie włączyli się do negocjacji ze stroną rządową. Interwencja na rynku energii pozwoli złapać drugi oddech m.in. największym miastom, członkom Unii Metropolii Polskich, choć nie jest dla nich rozwiązaniem do końca satysfakcjonującym.

– Ograniczenie wysokości ceny energii elektrycznej jest kierunkiem w dobrą stronę. Jednak kwota zaproponowana przez rząd, to podwyżka niemal 80 proc. w stosunku do ceny, jaką samorządy dotychczas płaciły. Skala podwyżek może niestety skutkować wzrostem cen usług dla mieszkańców, a ciężko myśleć o stabilnym planowaniu budżetu miasta, kiedy ze strony rządu otrzymujemy chaotyczne informacje. Podobnie jak przedsiębiorcy, mamy w tej chwili spory problem z pozyskaniem środków na inwestycje w odnawialne źródła energii, więc nie możemy rosnących cen skompensować tańszym prądem z własnych źródeł – komentuje Piotr Borawski, zastępca Prezydenta Gdańska, miasta zrzeszonego w Unii Metropolii Polskich. 

Branża OZE: potrzebujemy realnych limitów cenowych dla wytwórców

Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki zwraca uwagę, że w ustawie brakuje jasnych zasad ustalania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej. 

– Rozumiemy potrzebę interwencji na rynku energii. Jednak nie może się to odbywać  kosztem zatrzymania inwestycji w instalacje OZE. Tylko dynamiczny rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne zapewni stałe obniżenie cen energii. Unia Europejska przyjęła mechanizm, który ogranicza dochody rynkowe wytwórców energii i spółki energii do poziomu 180 euro/MWh. Przyjęcie w Polsce zbliżonego poziomu cen pozwoliłoby na dalszy rozwój farm fotowoltaicznych. Konsekwencją tego byłoby stałe obniżenie cen energii – komentuje Ewa Magiera, prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Duże firmy oczekiwały sprawiedliwych limitów

Podpisana przez Prezydenta ustawa pomija dużych przedsiębiorców – również z branży przetwarzania odpadów. Nie kryją oni, że oczekiwali korzystnych dla siebie zmian w projekcie podczas ścieżki legislacyjnej. Niestety ich oczekiwania się nie spełniły.

– Dzielenie przedsiębiorców na małych i dużych przy limicie cen energii jest w naszej opinii szkodliwe dla rynku. Obniża konkurencyjność większych firm, także tych działających w biedniejszej części Polski odpowiadających za znaczną część produkcji i zatrudnienia w naszej branży – tłumaczy Marek Jaszczak, prezes Stella Pack z Lubartowa w województwie lubelskim. – Stella Pack jest takim właśnie rodzimym przedsiębiorstwem. Zatrudniamy blisko 800 pracowników i działamy w systemie czterozmianowym. Nasze worki na śmieci powstają w 100 proc. z odpadów opakowaniowych, dzięki czemu nie tylko chronimy środowisko, ale też redukujemy opłaty recyklingowe, które musi ponosić budżet państwa. Zostaliśmy pominięci i uważamy, że nie jest to sprawiedliwe rozwiązanie biorąc pod uwagę jak duże nakłady każdego roku ponosimy na zakup i modernizację maszyn.

Branża recyklingu docelowo poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą jej osiągnąć niższą energochłonność w przyszłości. Recyklerzy apelowali we wrześniu do rządu także w sprawie ułatwień w kwestii pozyskiwania energii z OZE do autokonsumpcji,