Recykling energii: projekt LIFE-Urban Wind.PL

recykling energii

Odzysk energii ze strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka? To możliwe, dzięki projektowi LIFE-UrbanWind, realizowanemu przez Fundację Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE.

– Choć społeczna świadomość ekologiczna rośnie, wciąż pomija się recykling energii. Nie prowadzi się działań, które miałyby na celu odzyskiwanie energii tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i korzystne dla środowiska naturalnego i klimatu – uważa Jerzy Czaplejewicz, kierownik zespołu budowy prototypów Instytutu Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii (INSiNT).

Recykling energii z pomocą Unii

Projekt LIFE-UrbanWind, realizowany jest ze środków programu LIFE, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz NFOŚiGW. Skupia się na odzysku energii ze strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka.

– Przez wiele lat obserwowaliśmy zjawiska zachodzące w tzw. przestrzeni zurbanizowanej w zakresie przepływów strumieni powietrza. Szczególnie pomijane dotąd w kategoriach energii wiatrowej ciągi powietrza występujące pomiędzy budynkami, na dachach wieżowców, obiektów przemysłowych. Także wewnątrz budynków w tunelach czy ciągach wentylacyjnych – wyjaśnia Jerzy Czaplejewicz.

Efektem projektu LIFE-UrbanWind.PL jest zaprojektowany przez Instytut Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii system Urban Wind Power Station (UWPS). To urządzenie prądotwórcze, które przetwarza mechaniczną energię ze strumieni powietrza w czystą, zieloną energię.

Recykling energii: metropolie zmieniają się w wyspy ciepła

– Skoro takie strumienie istnieją, powinno znaleźć się urządzenie, które potrafi je wykorzystać. I tak powstała koncepcja budowy UWPS – uniwersalnego urządzenia prądotwórczego o cylindrycznym kształcie. Bezpiecznego dla otoczenia, które odbiera energię mechaniczną miejskich strumieni powietrza, przerabiając je na energię elektryczną – podkreśla ekspert.

W jego opinii metropolie zmieniają się w wyspy ciepła. Brak wykorzystania wymuszonych strumieni powietrza do ponownej produkcji czystej energii to zbyt wysoki koszt zaniechania w czasach charakteryzujących się koniecznością tworzenia i optymalizacji systemów energii rozproszonej, odpadowej i szczątkowej.

W projekcie LIFE-UrbanWind.PL zbudowano prototypy bezkolizyjnych, cylindrycznych silników wiatrowych o wysokości do 4 m. Wykorzystują one strumienie powietrza o nieregularnej charakterystyce do napędzania generatora z magazynem buforowym energii elektrycznej. W ramach testów sprawdzono w różnych lokalizacjach 12 urządzeń prototypowych o mocy nominalnej 5kW; 10kW oraz 20 kW.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.urbanwind.pl.

Źródło: PAP MediaRoom