Dopłaty do stacji ładowania: budżet wyczerpany w mniej niż godzinę

ładowanie samochodów elektrycznych

Ponad 125 mln zł, które NFOŚiGW przeznaczył na dopłaty do stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW, zostało zarezerwowane przez beneficjentów niemal od razu po rozpoczęciu drugiej tury naborów w ramach programu dofinansowania do infrastruktury ładowania. Wciąż można ubiegać się o dotacje do ładowarek o niższej mocy. 

9 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił kolejne nabory w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. W mniej niż godzinę od ich rozpoczęcia podmioty zainteresowane dopłatami złożyły wnioski na kwotę wyższą niż budżet przeznaczony na wsparcie ogólnodostępnych, ultraszybkich stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, tj. 125 015 709 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosiła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. 

Ubiegłoroczny rekord związany z pierwszym naborem, gdy wynoszące 315 mln zł środki na dotacje do najszybszych ładowarek o mocy co najmniej 150 kW zostały wyczerpane w ok. 2 tygodnie, został pobity z nawiązką. Tym razem budżet naboru był jednak znacznie niższy. Duże zainteresowanie operatorów dotacjami do ultraszybkich stacji nie powinno dziwić. Z perspektywy operatorów uruchamianie takich urządzeń wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi sięgającymi kilkuset tysięcy złotych. Ponadto są to inwestycje najbardziej perspektywiczne i cieszące się największym zainteresowaniem ze strony kierowców samochodów elektrycznych – mówi Maciej Mazur, dyrektor Zarządzający PSPA. 

Dopłaty do stacji ładowania: sukces z roku 2022 zwiększył budżet programu

Po doświadczeniach z 2022 r. NFOŚiGW w drugim naborze do swojego programu najwyższy budżet przeznaczył na dopłaty do najszybszych stacji. W pierwszej turze na wsparcie instalacji wszystkich kategorii ładowarek przeznaczono taką samą kwotę – po 315 mln zł. 

W tegorocznym naborze niższe środki zostały udostępnione beneficjentom zainteresowanym uruchomieniem ładowarek nieogólnodostępnych o mocy co najmniej 22 kW. Ok. 12,1 mln zł to ponad 10 razy mniej niż budżet na dofinansowanie najszybszych stacji. Wnioskodawcy planujący instalację infrastruktury prywatnej lub półprywatnej mogą starać się o dopłatę w wysokości do 25 proc. kosztów kwalifikowanych.

Prawie 60 mln zł do rozdania

Na dotacje do urządzeń o mocy od 50 kW do 150 kW, NFOŚiGW zamierza wydać łącznie ok. 59,5 mln zł. Maksymalną wysokość dopłaty do stacji ładowania ustalono na 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast w przypadku gmin słabiej zaludnionych i zmotoryzowanych dopłata do stacji ładowania wyniesie 45 proc.

W tym przypadku maksymalna wysokość dotacji wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Ze wsparcia NFOŚiGW mogą korzystać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz rolnicy indywidualni. 

Wg danych z „Licznika Elektromobilności” obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 2,6 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania. W 2022 r. liczba nowo zainstalowanych ładowarek przekroczyła 600. 

Wnioski przyjmowane sią drogą elektroniczną. Można jest składać TUTAJ