Cel: 35 tysięcy stacji ładowania

Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych

Już 7 stycznia 2022 r. wystartuje nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki temu w całej Polsce powstanie sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.

Szerokie grono beneficjentów

Wydaje się, że jedną z największych zalet programu, jest szerokie grono jego potencjalnych beneficjentów. Z bezzwrotnych dotacji na budowę infrastruktury będą mogły skorzystać samorządy, firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz rolnicy indywidualni. Celem jest upowszechnienie w Polsce samochodów zeroemisyjnych. Dodatkowo chodzi o wsparcie przemysłu i usług, w sektorach działających na rzecz elektromobilności. Takich jak produkcja ładowarek, wytwarzanie wodoru czy IT.

– W Polsce obecnie zarejestrowanych jest ponad 32 tysiące samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Niemal 1500 elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych, około 12 tysięcy elektrycznych motorowerów i motocykli oraz ponad 600 autobusów zasilanych prądem z baterii – wylicza minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Te liczby będą jednak szybko wzrastać w związku z rozwijaniem programu „Mój elektryk”, który wspiera zakup i leasing aut zeroemisyjnych. Dlatego dostrzegamy potrzebę równoległej rozbudowy infrastruktury ładowania. Dlatego uruchomiliśmy nowy program wsparcia ogłoszony przez Narodowy Fundusz. Ekologicznym i społecznym efektem tego projektu będzie poprawa stanu powietrza w całym kraju, a co za tym idzie – jakości życia Polaków – podkreśla szefowa resortu.

Program przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na: 

  • utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż.22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł),
  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł), 
  • uruchomienie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż.50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł), 
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji wodoru (budżet 100 mln zł). 

Łącznie w programie planuje się stworzenie lub przebudowanie.17 760 różnego typu punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru.

Podwoić liczbę stacji ładowania

– Na razie w Polsce mamy około 1700 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Tylko nieco ponad 30 proc. to punkty ładowania prądem stałym (DC). Niemal 70 proc. to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW – informuje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski. – Oferta finansowa NFOŚiGW powinna zwiększyć udział ogólnodostępnych ładowarek szybkich i o dużej mocy. Techniczna wykonalność tego planu jest.uzależniona od rozwoju sieci elektroenergetycznej. Dlatego Narodowy Fundusz równolegle zaoferuje wsparcie dla operatorów sieci dystrybucyjnej na inwestycje w budowę linii energetycznych oraz stacji transformatorowych, które są niezbędne do budowy szybkich stacji ładowania pojazdów. Na ten cel dodatkowo przeznaczymy 1 mld złotych – podkreśla wiceszef NFOŚiGW.

Wnioski od stycznia 2022

Pierwsze trzy nabory, w poszczególnych segmentach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, zostały ogłoszone 29 listopada 2021 r. Na stronach internetowych NFOŚiGW są dostępne pełne informacje na temat warunków wsparcia oraz procedur ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych trzech naborów będzie można składać od.7 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. Nie dłużej niż do wyczerpania alokacji. Na początkowym etapie wnioski. będą.przyjmowane w trybie ciągłym.

Gotowe wnioski będzie można składać – tylko w formie elektronicznej – poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Jest dostępny pod adresem: www.gwd.nfosigw.gov.pl. Kontakt w sprawie naboru (zadawanie pytań) umożliwi skrzynka e-mail: infrastruktura.ladowarki@nfosigw.gov.pl.

Wsparcie dla infrastruktury przesyłowej

Rozwój sieci dystrybucyjnej będzie realizowany poprzez program priorytetowy pod nazwą „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”. Jest on skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Budżet tego przedsięwzięcia wynosi 1 mld zł. Pieniądze (w formie dotacji) będą przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych (napowietrznych i podziemnych). Dofinansowanie odymają ponadto podmioty planujące stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych.