#EndPlasticPollution, czyli jak wspierać biznes w redukcji użycia plastiku

Opakowanie nadaje się do recyklingu

Minimalizacja użycia, odzysk surowców, ponowne użycie, ale również zagospodarowanie odpadów, które już trafiły do środowiska — to filary nowej inicjatywy UNEP/GRID-Warszawa na rzecz walki z zanieczyszczeniem plastikiem pod nazwą #EndPlasticPollution. 

UNEP/GRID-Warszawa ma doświadczenie we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz ogromną bazę informacji i potencjał ekspercki. Dlatego tworzy platformę dyskusji i wymiany najlepszych praktyk między szerokim gronem interesariuszy, w tym środowiskiem naukowym i biznesem. Jej efektem będzie połączenie sił w działaniach przeciw zanieczyszczeniu plastikiem. Jednym z nich będzie wypracowanie rekomendacji dla Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego ds. Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

70 lat z plastikiem

Kiedy 70 lat temu powstawała technologia umożliwiająca wytwarzanie plastiku na masową skalę, nie opracowano nawet koncepcji dla przetwarzania jego odpadów. Przewiduje się, że globalna łączna (od 1950 r.) produkcja tworzyw sztucznych wzrośnie z 9,2 mld ton w 2017 r. do 34 mld ton w 2050 r1. Aż 75 proc. całego wyprodukowanego do dzisiaj plastiku stało się odpadem (25 proc. pozostaje w użyciu). Niestety jedynie 9 proc. z tego trafiło do recyklingu2. Większość trafiła do spalarni i do środowiska. Problem plastikowych odpadów urósł dziś do rozmiarów globalnego kryzysu. Dlatego w marcu 2022, podczas piątego Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-5) państwa przyjęły rezolucję wzywającą do jego zakończenia. Nawiązując do jej postanowień, UNEP/GRID-Warszawa inauguruje inicjatywę #EndPlasticPollution. 

Celem inicjatywy jest przejście na inteligentne wykorzystanie plastiku. Oznacza to eliminowanie go tam, gdzie nie jest potrzebny lub może być zastąpiony innymi materiałami. Rownież takie zarządzanie odpadami, aby mogły stać się surowcem wtórnym, zamiast zanieczyszczać naszą planetę.  

Inicjatywa #EndPlasticPollution skupi się przede wszystkim na branżach: detalicznej, motoryzacyjnej, kosmetycznej, budowlanej, FMCG oraz odzieżowej. Połączy ona przedstawicieli nauki i biznesu, rządy, samorządy, ekspertów oraz organizacje pozarządowe. W efekcie #EndPlasticPollution zagwarantuje wypracowanie konkretnych działań. Będą one odpowiedzią na realne problemy i uwzględnią potrzeby wszystkich interesariuszy. Zwieńczeniem tych prac będą rekomendacje przedstawione w formie raportu oraz idące za tym wsparcie wdrożenia prawa międzynarodowego w naszym regionie.

  1. UNEP (2021). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. Nairobi. https://www.unep.org/resources/pollution-solution-global-assessment-marine-litter-and-plastic-pollution
  2. Geyer, R., Jambeckand, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made. Science Advances. https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1700782