System kaucyjny obejmie małpki i puszki

System kaucyjny

Puszki aluminiowe oraz jednorazowe butelki szklane zostaną jednak włączone do systemu kaucyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło poprawiony projekt ustawy.

Znacznie szerszy zakres

W stosunku do wcześniejszej propozycji znacznie poszerzony został zakres opakowań objętych kaucją. Pierwotnie miała ona dotyczyć butelek PET do pojemności 3 litrów oraz wielorazowych opakowań szklanych. Obecnie projekt zakłada włączenie do systemu: puszek aluminiowych do pojemności 1 litr, butelek szklanych do 1,5 litra, a także butelek plastikowych do pojemności 3 litrów. Decyzja jest ewidentnie ukłonem w stronę organizacji ekologicznych, którym zależało na jak najszerszym zakresie obowiązywania systemu.

System kaucyjny: sklepy powyżej 100 metrów z obowiązkiem  

Nie uległy zmianie założenia dotyczące udziału sklepów w systemie. Tak, jak proponowano wcześniej, obowiązek przyjmowania opakowań będą miały placówki o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych. Dla mniejszych uczestnictwo w systemie będzie dobrowolne.

Wielu operatorów, jedna stawka kaucji

Elementem budzącym wiele dyskusji była możliwość dopuszczenia więcej niż jednego operatora systemu. Zdaniem wprowadzających opakowania mogłoby to doprowadzić do niezdrowej konkurencji na rynku. Zapis o wielu operatorach został utrzymany, ale dodano dokładne określenie wysokości kaucji. Propozycja zakłada, że będzie ona stała i ustalanaw rozporządzeniu przez ministerstwo.

Przedstawiony projekt to początek procesu legislacyjnego. Nie oznacza jednak szybkiego początku obowiązywania systemu. Przepisy zakładają dość długie vacatio legis. Najwcześniejszym realnym terminem , w którym system zacznie obowiązywać jeststyczeń 2023 r. Choć bardziej prawdopodobna jest połowa 2023 r. lub nawet styczeń 2024