Bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o OZE, to polska racja stanu

Bezpieczeństwo energetyczne

Agresja Rosji na Ukrainę uświadomiła wszystkim, że bezpieczeństwo energetyczne Polski należy budować w oparciu o OZE i energetykę rozproszoną. Unijni liderzy, dotychczas podzieleni w kwestiach energetyczno-klimatycznych, także zdecydowanie przyjęli kurs na OZE i uniezależnienie się od dostaw konwencjonalnych nośników energii spoza Wspólnoty. Dziś dekarbonizacja i budowa gospodarki niskoemisyjnej to Polska Racja Stanu i fotowoltaika może odegrać tu kluczową rolę.

Odblokować OZE

Branża OZE już od dłuższego czasu apeluje o odblokowanie sieci dla zielonej energii. Wydaje się, że w zmienionej sytuacji geopolitycznej ten głos ma w końcu szansę zostać wysłuchany. Okazją do dyskusji z decydentami i innymi interesariuszami kształtującymi politykę energetyczno-klimatyczną kraju oraz otoczenie regulacyjne dla funkcjonowania branży OZE, będzie zbliżająca się konferencja „Eksploatacja i Zarządzanie Farmami PV”. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki organizuje ją w Warszawie, w dniach 23-24 marca.

Wojna w Ukrainie niesie ze sobą poważne konsekwencje dla innych krajów i ich rynków energetycznych. Również sektor fotowoltaiki w Polsce stanął przed nowymi wyzwaniami. 

– Dostajemy sygnały o problemach z terminową realizacją projektów. Wielu zatrudnionych w sektorze PV Ukraińców wraca do swojej Ojczyzny, żeby chwycić za broń. Podziwiamy ich heroizm i pomagamy, jak możemy. Już dzisiaj nasz rynek poważnie odczuwa skutki tej sytuacji. W codziennej pracy przy realizacji inwestycji zmagamy się z brakami kadrowymi, których szybko nie uzupełnimy – mówi Ewa Magiera, Prezeska Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PSF).

Wystartował wyścig z czasem

Opóźnienia w budowie przełożą się na niedotrzymywanie terminów pierwszego wytworzenia energii z nowych instalacji. Obecnie zwycięzcy aukcji OZE mają na to 24 miesiące. Projekt nowelizacji ustawy OZE przewiduje wydłużenie tego terminu do 33 miesięcy – analogicznie jak w przypadku instalacji wiatrowych. Zmiana ta to efekt m.in. starań PSF. Stowarzyszenie zabiegało o wydłużenie terminu ze względu na problemy w realizacji zawartych warunków przyłączeniowych i umów przyłączeniowych oraz zaburzeń łańcuchów dostaw związanych z pandemią COVID19. 

Bezpieczeństwo energetyczne: fotowoltaika szybko wypełni lukę w mocach

– Cieszymy się, że głos branży PV jest słyszany. Zwłaszcza teraz, kiedy musimy przyśpieszyć transformację energetyczną i mocno stawiać na własne zasoby, szczególnie odnawialne. Energetyka słoneczna, obecnie najtańsza dostępna technologia wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki stosunkowo krótkiemu procesowi inwestycyjnemu daje szansę na szybkie wypełnienie luk w mocach wytwórczych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – podkreśla Irena Gajewska, Dyrektorka Generalna Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki. – Bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o OZE, w tym fotowoltaikę, to Polska Racja Stanu. 

– Wojna w Ukrainie pokazuje absolutną konieczność uniezależnienia się od wschodnich surowców, szczególnie pod względem energetycznym. Przejściowym rozwiązaniem będzie na pewno zastąpienie gazu rosyjskiego gazem z innych źródeł, a w międzyczasie wypracowanie wspólnej strategii wobec pozostałych dostarczanych Europie surowców. Alternatywne do kopalnych źródła energii coraz częściej określa się jako „energię wolności”, co wybrzmiewa zwłaszcza przy zaistniałych okolicznościach. W obecnej sytuacji aspekty środowiskowe i oszczędności związane z przejściem na energię z OZE przestały być jedynym motywem i motorem zmian – na pierwszy plan wysuwają się kontekst polityczny i bezpieczeństwo państw Europy. Odcięcie się od paliw kopalnych nie jest możliwe z dnia na dzień. Mimo tego, przedsiębiorcy już teraz poszukują nowych możliwości przyspieszenia rozwoju rynku OZE w Polsce i w całej Europie. A to na pewno przyspieszy transformację energetyczną, która jest teraz zadaniem dla nas bardziej pilnym niż kiedykolwiek – mówi Karol Łapiński, Członek Zarządu Electrum Solutions.

Bezpieczeństwo energetyczne: wyzwanie dla całego sektora

Dla naszego sektora to wielkie wyzwanie. Jako branża jesteśmy gotowi mu sprostać. Jednak potrzebujemy wsparcia ze strony decydentów. Zwłaszcza w kwestiach regulacyjnych. Także w poszerzaniu dostępności sieci przyłączeniowej, poprzez z jednej strony, bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej infrastruktury dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, jak linia bezpośrednia czy cable pooling. Także poprzez systemowe planowanie i realizację inwestycji w nową infrastrukturę przesyłowo-dystrybucyjną – dodaje Łapiński.

To w interesie nas wszystkich, indywidualnych odbiorców energii oraz przedsiębiorstw, które w oparciu o tańszą, zieloną energię chcą budować swoje przewagi konkurencyjne na globalnych rynkach. Energia z OZE, w tym energetyka słoneczna, zasila KSE tanią, czystą energią. Ogranicza emisje i eliminuje konieczność ponoszenia kosztownych opłat z tytułu emisji CO2. Zatem obniża rachunki za prąd dla nas wszystkich.

7 GW ze słońca

Na koniec roku 2021 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym mieliśmy 7 GW słonecznych mocy wytwórczych. Z tego ponad trzy-czwarte to tzw. instalacje prosumenckie. W sumie fotowoltaika pokryła blisko 3 proc. krajowego rocznego zużycia energii. Zasiliła KSE 4,6 TWh zielonej energii i pozwalając uniknąć emisji blisko 4 milionów ton CO2 do atmosfery. Krajowy potencjał PV wielokrotnie przekracza dotychczasowe moce wytwórcze fotowoltaiki w Polsce. Elastyczność zastosowania technologii stwarza naprawdę właściwie nieograniczone możliwości zastosowań. To fantastyczne pole do innowacji, takich jak perowskity opracowane przez Polkę, Olgę Malinkiewicz, które mają szansę zrewolucjonizować energetykę.

„Mój prąd napędził rynek”

– Dzięki realizacji rządowego programu „Mój Prąd” Polska jest dzisiaj europejskim liderem w powstawaniu nowych zielonych miejsc pracy w ostatnich latach. To ogromny kapitał. Dla jego dalszego rozwoju doskonałe podstawy stanowi podpisane 16 grudnia 2021 roku „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc być sygnatariuszem tego unikalnego na skalę europejską porozumienia między Rządem, a branżą PV. Cieszymy się na dalszą współpracę w ramach Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki – mówi Dyrektor Irena Gajewska.

Jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie Polska podjęła kroki aby budować krajowy łańcuch dostaw PV. Dzisiaj w obliczu tak dramatycznie zmienionej sytuacji międzynarodowej, ta wspólna rządowo-branżowa inicjatywa doskonale się wpisuje w unijny zielony zwrot – ogłoszony 10 marca, podczas nadzwyczajnego szczytu w Wersalu. Zamiary uniezależnienia się od rosyjskich nośników energii grubo przed rokiem 2030, które w szczegółach sformułowano w planie REPowerEU.

Odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, stwierdził, że jest to bardzo trudne, ale wykonalne zadanie („bloody hard, but possible”). Wymaga podjęcia ambitnych działań. A to zdecydowanie wykraczają poza to, co założono w pakiecie Fit for 55. Ta strategia nakreślała perspektywę rozbudowy mocy wytwórczych OZE do poziomu 900 GW w wietrze i energetyce słonecznej w roku 2030. W pierwszej kolejności Komisja Europejska chce odblokować energetykę wiatrową i słoneczną. Po to, aby w szybkim tempie wybudować 80 GW nowych mocy, które wesprą produkcję zielonego wodoru. Aby to umożliwić Komisja Europejska chce podjąć zdecydowane kroki na rzecz usprawnienia tzw. procedur permittingowych. Chodzi o ułatwienie rozwoju nowych projektów, przez zniesienie krępujących rozwój tych technologii w Europie barier regulacyjnych i administracyjnych.

Zarządzanie Farmami PV – konferencja już w przyszłym tygodniu

Wszystkich, którzy chcą rozmawiać o wyzwaniach i możliwościach dla energetyki słonecznej, zapraszamy do udziału w Konferencji O&M. Eksploatacja i Zarządzanie Farmami PV – mówi Ewa Magiera. To pierwsze w Polsce wydarzenie w pełni poświęcone kwestiom związanym z realizacją inwestycji w farmy fotowoltaiczne – w całym okresie ich funkcjonowania, zgodnie z najlepszymi praktykami wypracowanymi na najbardziej rozwiniętych europejskich rynkach. 

– Przybywa nam wielkoskalowych projektów PV. Rośnie rynek usług, a przestrzeń na biznesowe wejście w sektor energetyki słonecznej nieustannie się powiększa. Jednocześnie stawiamy czoła wyzwaniom istotnie wpływającym na płynność łańcucha dostaw czy terminowość projektów. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, strategie zarządzania aktywami i O&M mają kluczowe znaczenie w zmniejszaniu potencjalnych ryzyk inwestycji. Także redukcji kosztów i niezawodności instalacji – dodaje Ewa Magiera.