1148 paneli na dachach spółdzielni Winogrady w Poznaniu

Mieszkańcy stolicy Wielkopolski emitują rocznie do atmosfery o 260 ton dwutlenku węgla mniej dzięki instalacji fotowoltaicznej złożonej ze 1148 paneli solarnych. Panele znajdują się na dachach 17-piętrowych budynków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady. Rocznie ta rozproszona elektrownia PV produkuje 350 MWh energii.

Poznańska instalacja fotowoltaiczna, zrealizowana dzięki wsparciu rządowego programu „Słoneczne Dachy”, zaczęła działać z początkiem 2021 roku. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Multisun Wielkopolska. Pierwszy etap inwestycji obejmował montaż systemu PV na dachach czterech wysokościowców PSM Winogrady. Od tego czasu instalacja powiększyła się 2,5 krotnie. Aktualnie zaopatruje 10 budynków w systemy wykorzystujące energię promieniowania słonecznego o łącznej mocy 386 kWp.

Wymierne oszczędności

– Pozyskany w ten sposób prąd zasila części wspólne budynków, w tym windy, oświetlenia korytarzy i drzwi wejściowych czy układy wentylacyjne. Zwrot w kierunku zielonej energii pozwala nam nie tylko dołożyć własną cegiełkę do rozwoju bardziej zrównoważonego miasta, ale także przynosi wymierne korzyści finansowe. Za wcześnie jeszcze mówić o zwrocie z inwestycji, ale już teraz notujemy oszczędności na poziomie 60 proc. rocznego budżetu w porównaniu z poprzednimi latami – mówi Jan Marciniak, prezes zarządu Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady. 

Od strony technologicznej montaż elektrowni fotowoltaicznej na dachach 17-piętrowych budynków wiązał się z koniecznością przezwyciężenia pewnych trudności. Do największych wyzwań projektowych należały wysokość budynków ponad 50 metrów powyżej poziomu gruntu oraz ekspozycja na silne wiatry. Osiągają one niekiedy prędkość do 115 km/h. Do tej listy dodać trzeba także długi okres eksploatacji – bloki mieszkalne wybudowano ponad 40 lat temu. Także obostrzenia dotyczące dopuszczalnego obciążenia powierzchni dachu.

– Te wszystkie czynniki przyczyniły się do szukania rozwiązania zapewniającego wydajność i bezpieczeństwo przy jednoczesnym zmniejszeniu wagi całego systemu PV – tłumaczy Mariusz Wilk, Country Manager w IBC SOLAR Polska. 

Firma dostarczyła do projektu moduły fotowoltaiczne i zaadaptowane specjalnie na potrzeby poznańskiego przedsięwzięcia struktury montażowe. 

– Wykorzystaliśmy w tej inwestycji naszą bezbalastową konstrukcję, która umożliwia posadowienie instalacji na dachu płaskim bez przebijania powierzchni dachu i bez dociążania go dodatkowym balastem – tłumaczy Wilk.

Bezinwazyjne systemy bezbalastowe zastosowane na budynkach PSM Winogrady stosuje się już od kilku lat w Szwecji. Wykorzystuje się do nich lekkie konstrukcje montażowe. Przytwierdza się je do połaci dachowej za pomocą specjalnych mocowników zgrzewanych do powierzchni dachu. To rozwiązanie pozwala zagospodarować dachy, do tej pory wykluczone z możliwości montażu fotowoltaiki z uwagi na wymagany balast.