Fundacja LPP: program „Moda na lepszy start” także w 2022 r.

Moda na lepszy start

„Moda na lepszy start” to pilotażowy program społeczny Fundacji LPP. Skierowany jest do podopiecznych domów dla dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Fundacji „Rodzinny Gdańsk” oraz Fundacji dla Rodziny „Ogniska Nadziei”.

Pilotaż w 2021, kontynuacja w 2022

Fundacja polskiego producenta odzieży LPP przekazała ćwierć miliona złotych na działania dla 240 podopiecznych gdańskich organizacji. Jednocześnie dając im szansę na rozwój umiejętności i pasji oraz lepszy start w dorosłość. Dzięki dofinansowaniu, od września 2021 r. do stycznia 2022 r. zrealizowano łącznie ponad 3000 godzin zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz rozwojowych. Przekazane środki wykorzystano także na niezbędne leczenie dla podopiecznych gdańskich fundacji. Sukces programu sprawił, że Fundacja LPP postanowiła go kontynuować również w bieżącym roku, przeznaczając na ten cel pół miliona zł.

„Moda na lepszy start” to pilotażowy program społeczny Fundacji LPP należącej do polskiego producenta odzieży. Skierowany jest do podopiecznych domów dla dzieci, którzy ze względu na swoje trudne doświadczenia rodzinne często pozbawieni są motywacji i szans na zbliżone do swoich rówieśników warunki wejścia w dorosłe życie.

– Projekt ten dojrzewał w nas od kilku lat. Współpracując z fundacjami, rozmawialiśmy o ich bolączkach i wyzwaniach, z którymi borykają się na co dzień. Wiosną zeszłego roku spotkaliśmy się i wspólnie doprecyzowaliśmy założenia, uwzględniając kwestie potrzeb dotykających zarówno podstawowych sfer życia, jak i tych wpływających na rozwój ich podopiecznych. Już po pilotażu widzimy, że to był dobry i potrzebny krok – wyjaśnia prezes zarządu Fundacji LPP, Patrycja Zbytniewska.

Moda na lepszy start: zajęcia korekcyjne i psychologiczne

Zasięg akcji objął łącznie 240 wychowanków z.17 domów dla dzieci. Fundacja LPP postanowiła zapewnić im lepszy start w dorosłość finansując zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Także dodatkowe zajęcia lekcyjne kompensujące braki edukacyjne. Beneficjenci mogli uczestniczyć m.in. w dodatkowych zajęciach z j. angielskiego i matematyki. Także w treningu umiejętności społecznych, nauce pływania i w kursach zawodowych – cukierniczym, kulinarnym, florystycznym czy informatycznym z zakresu programowania komputerowego. Zarząd Fundacji. postanowił kontynuować go również w 2022 roku podwajając kwotę wsparcia do 0,5 mln zł.

Zrealizowano łącznie ponad.3000 godzin zajęć i terapii. W tym zajęcia korekcyjne, terapie psychologiczne i pedagogiczne, ale także leczenie stomatologiczne, ortodontyczne, dermatologiczne, okulistyczne, endokrynologiczne czy dietetyczne.

Moda na lepszy start: rozwój pasji i talentów

Kolejnym obszarem, na który zostały przeznaczone środki w ramach programu „Moda na lepszy start” był rozwój pasji i talentów. Podopieczni mieli możliwość sprawdzenia się w takich aktywnościach jak: kurs prawa jazdy, malarstwa i rysunku, w zajęciach tanecznych i aktorskich. Także sportowych, m.in. szermierki, rugby, piłki nożnej, judo, karate, jazdy konnej czy zajęciach na siłowni. 

Fundacja LPP od wielu lat pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje z organizacjami działającymi w swoim najbliższym otoczeniu. W tym przede wszystkim na Pomorzu, gdzie znajduje się centrala LPP, ale także na terenie Małopolski i Kujaw. Projekt „Moda na lepszy start” wpisuje się w cel fundacji, jakim jest budowanie trwałej zmiany m.in. poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

– Sukces pilotażu programu „Moda na lepszy start” i pozytywny odzew ze strony zarówno fundacji, sprawił, że kontynuujemy go także w 2022 r. Podwoiliśmy budżet na ten cel. Minione miesiące pokazały nam jak szerokie jest spektrum potrzeb tych młodych ludzi. Jak wiele szczęścia jesteśmy w stanie im dać, budując podwaliny pod ich lepszy start w dorosłość, podsumowuje Patrycja.Zbytniewska, prezes.Fundacji LPP.