Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o finansowanie fotowoltaiki w EFL

Nestlé

EFL uruchomił uproszczoną procedurę ubiegania się o finansowanie urządzeń fotowoltaicznych dla prosumentów lokatorskich. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które od 1 lutego mogą składać wnioski do BGK o dofinansowanie fotowoltaiki, mogą otrzymać grant w wysokości do 50 proc. wartości instalacji. 

Grupa EFL jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce. I to zarówno na rynku finansowania elektrycznych samochodów, jak i odnawialnych źródeł energii. Spółka w 2022 roku wyleasingowała panele fotowoltaiczne o łącznej wartości ok 197 mln zł. To oznacza aż 52 proc. dynamikę r/r.

– Z uwagi na zmianę przepisów dotyczących fotowoltaiki w 2022 roku, w szczególności pierwsza część ubiegłego roku obfitowała w zwiększone zainteresowanie słonecznymi instalacjami. Dotyczyło to jednak prosumentów indywidualnych. Właściciele obiektów wielolokalowych, z uwagi na taki sam grant, na jaki mogli liczyć właściciele domów jednorodzinnych, nie inwestowali aż tak na dużą skalę w panele fotowoltaiczne. W tym roku może to się zmienić za sprawą instytucji prosumenta lokatorskiego. Dla Grupy EFL słoneczne instalacje to bardzo ciekawy segment rynku. Nasze zmiany są odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy zostali objęci nowym rządowym programem grantowym. Jesteśmy przekonani, że bodziec w postaci dofinansowania, nawet połowy wartości instalacji, skłoni zdecydowanie większą pulę wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych do słonecznej inwestycji. Szczególnie teraz, kiedy budżety na energię są mocno nadwyrężone wysokimi opłatami za nią – mówi Adam Linkiewicz z EFL.

Prosument lokatorski zyska więcej niż indywidualny

Dopłaty do fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to nowy program rządowy, dla tzw. prosumenta lokatorskiego. Do tej pory prosumenci w budynkach wielorodzinnych byli traktowani na takich samych zasadach jak prosumenci w domach jednorodzinnych. W ramach programu Mój Prąd+ mogli otrzymać do 6 tys. zł dofinansowania. Teraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty mogą uzyskać status prosumenta energii odnawialnej (prosumenta indywidualnego), wytwarzającego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego (prosument lokatorski). W efekcie prosument lokatorski, który zamontuje instalację fotowoltaiczną na budynkach wielolokalowych, może otrzymać dofinansowanie do 50 proc. wartości inwestycji. Dodatkowo odzyskać nawet 100 proc. wartości energii przekazanej do sieci. Budżet programu wynosi 500 mln zł (na pokrycie inwestycji o wartości 1 mld zł). To szacunkowo daje możliwość obsłużenia ponad 8 tys. inwestycji.

Wnioski o dopłaty można składać od 1 lutego 2023 do Banku Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowaniem są objęte zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii. Także modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc wzrośnie o co najmniej 25 proc. oraz instalacje wspomagające. Takie, jak magazyny energii czy pompy ciepła.

EFL gotowy do obsługi prosumentów lokatorskich

EFL w odpowiedzi na nową instytucję prosumenta lokatorskiego dostosował wewnętrzne procedury. Firma opracowała rozwiązania, które będą wspierać proces obsługi wniosków na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych dla prosumentów lokatorskich.

W ramach uproszczonej procedury spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na skrócony czas obsługi wniosków na urządzenia fotowoltaiczne. Właściciele lub zarządcy obiektów mogą uzyskać finansowanie w postaci leasingu lub pożyczki potrzebne do realizacji słonecznej instalacji, przy okazji którego będą ubiegać się o grant rządowy.

Iinformacje na temat finansowania, w tym nowy proces obsługi wniosków dla Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych są dostępne na stronie www.efl.pl.