ING Bank Śląski i Qair: umowa finansowania portfela 82 MW projektów OZE

mBank

ING Bank Śląski oraz Qair podpisały umowę kredytową o łącznej wartości 242 mln zł. Finansowanie dotyczy budowy dziesięciu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 MW i dwóch farm wiatrowych o mocy 10 MW. 

Projekty uzyskały wsparcie w ramach aukcji OZE w latach 2020-2021. Osiągną fazę operacyjną w 2023 roku, po czym nastąpi 17-letni okres spłaty kredytu. ING Bank Śląski jest jedyną stroną finansującą w transakcji.

– To nasza kolejna transakcja z Qair Polska, wspierająca pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii. Jako bank jesteśmy świadomi, że od naszych dzisiejszych decyzji i działań zależy nasza przyszłość. Dlatego chcemy partnerować i wspierać naszych klientów w transformacji energetycznej oraz spełnianiu nowych wymogów. Chcemy w ten sposób pomóc spółkom, które inwestują w OZE. To sektor rozwijający się na polskim rynku bardzo mocno – podkreśla Michał H. Mrożek, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

– Z ING współpracujemy już od strony bankowości korporacyjnej, a od niedawna bank finansuje także naszą działalność operacyjną. To już trzecia tego typu transakcja Qair w Polsce. Tylko w ostatnich dwóch latach pozyskaliśmy ponad 1,3 mld zł na rozwój działalności od różnych instytucji finansowych. Plany pozostają ambitne – chcemy utrzymać wysokie tempo wzrostu. Już przymierzamy się do realizacji kolejnych dużych projektów. Tylko do końca 2023 r. nasz portfel operacyjny przekroczy 400 MW i to na pewno nie koniec. W krótkim czasie zbudowaliśmy silny zespół, który nie boi się wyzwań – mówi Krzysztof Wojtysiak, CEO Qair Polska.

W grudniu 2021 roku ING Bank i Qair Polska podpisały umowę kredytową o wartości 50 mln zl na finansowanie działalności operacyjnej. Środki z kredytu zostaną wykorzystane w projektach OZE znajdujących się na wsześniejszym etapie rozwoju.