Orange Polska – powstanie kolejna farma wiatrowa na potrzeby operatora

Zielony Orange

Postęp technologiczny nie może odbywać się kosztem środowiska. Dlatego też Orange Polska podpisał nową długoterminową umowę PPA dotyczącą zakupu energii odnawialnej w Polsce. ENERTRAG zbuduje na potrzeby operatora kolejną lądową farmę wiatrową. Łącznie, z już zabezpieczonymi dostawami czystej energii, nowa instalacja pozwoli na zaspokojenie 30 proc. zapotrzebowania energetycznego Orange Polska. To kolejny krok w dotychczasowych działaniach firmy na rzecz ochrony planety. 

Zielony Orange: kolejne Gigawaty z wiatru

To druga umowa Corporate Power Purchase Agreement podpisana przez Orange Polska. Już dziś w Wielkopolsce pracują dwie instalacje, zaspokajające ok. 9 proc. rocznego zapotrzebowania firmy na energię. W ramach nowego kontraktu do 2024 r. powstanie nowa farma wiatrowa. Będzie się ona składać z maksymalnie 10 turbin o łącznej mocy do 36 MW. Zapewnią one ponad 120 GWh zużycia energii rocznie na potrzeby Orange Polska. 

– W Orange wciąż dokładamy starań, aby zmniejszyć nasz własny ślad węglowy, efektywnie gospodarując zasobami naturalnymi oraz energią, monitorując ich zużycie oraz redukując emisje dwutlenku węgla związane z naszą działalnością. Dzięki kolejnej inwestycji wiatrowej będziemy w połowie drogi do spełnienia naszej ambicji przedstawionej w strategii tzw. Grow, czyli czerpania w 2025 r. co najmniej 60 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Cieszę się, że tym samym wspieramy rozwój mocy odnawialnych nad Wisłą – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska. 

Orange już w połowie zielony

Konieczne jest podjęcie trwałych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu, a sukces biznesowy nie powinien odbywać się kosztem środowiska. Dlatego działania wspierające ochronę klimatu są jednym z priorytetowych celów Grupy Orange, wyrażonych w globalnej strategii Engage 2025. 

Orange Polska w pełni wpisuje się w ten plan. Wiosną firma ogłosiła swoje ambicje klimatyczne, deklarując, że do 2025 roku zmniejszy swoje bezpośrednie oraz pośrednie emisje własne aż o 65 proc. (względem roku bazowego – 2015). Nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto.(Net Zero Carbon) najpóźniej do 2040 roku – zarówno dla emisji własnych, jak i całego łańcucha wartości.