Zmiana czasu – w najbliższych latach nic się w temacie nie zmieni

Przez najbliższe 5 lat (2022-2026) nic się nie zmieni w kwestii regulacji dotyczących czasu zimowego i letniego. Najbliższa zmiana czasu czeka nas z soboty 30 na niedzielę 31 października.

Wydawany co pięć lat na kolejne 5 lat Komunikat Komisji Europejskiej wprowadza wspólną we wszystkich państwach członkowskich datę i czas rozpoczęcia oraz zakończenia okresu stosowania czasu letniego. Nie ma ono nic wspólnego z odchodzeniem od zmian czasu.

– Co roku wprowadzamy czas letni na pół roku tj. od końca marca danego roku (odwołując tym samym obowiązywanie czasu zimowego). Na końcu października danego roku przechodząc na czas zimowy – odwołujemy czas letni. I tego właśnie dotyczy nowe rozporządzenie, do którego zobowiązuje państwa członkowskie Komisja Europejska. Wprowadzenia wspólnej daty rozpoczęcia i zakończenia stosowania czasu letniego a nie prac nad zniesieniem zmian czasu. Przez kolejnych pięć lat, o ile KE nie powróci do prac nad odejściem od zmian czasu, będzie obowiązywał czas zimowy i letni. Prace nad odejściem od zmian czasu zostały zawieszone jeszcze przed pandemią – mówi Olga Semeniuk wiceminister Rozwoju i Technologii.

.