Columbus Energy chce kupić pakiet większościowy Votum Energy

Columbus energy

Columbus Energy S.A., poprzez spółkę Columbus Elite zamierza kupić pakiet 55 proc. akcji Votum Energy. Pomiędzy Columbus Energy i Votum Energy została zawarta umowa dotycząca dystrybucji produktów w sieci sprzedaży Votum Energy. Współpraca będzie wsparciem dla rozwoju spółki w wielu kanałach – od farm fotowoltaicznych, przez rozwiązania dla.MŚP, swobodne przesyłanie energii, sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy technologie przyszłości takie jak perowskity.

– Votum oraz Votum Energy prowadzą działalność komplementarną dla Columbus oraz Columbus Elite w branży odnawialnych źródeł energii. Realizacja umów wzmocni pozycję rynkową Columbus, co w konsekwencji przełoży się na osiągane wyniki finansowe. Jest to kolejny krok do wzrostu potencjału całej Grupy Columbus – mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy. 

Inwestycja Columbus Energy w 55 proc. akcji

W ramach umowy inwestycyjnej spółka zależna Columbus – Columbus Elite zamierza nabyć pakiet akcji stanowiący 45 proc. akcji Votum Energy. Sprzedaż akcji ma zostać przeprowadzona do 25 października 2021 r. Ponadto dziś Columbus Elite nabył od akcjonariusza mniejszościowego niebędącego stroną umowy inwestycyjnej pakiet stanowiących 10 proc. akcji Votum Energy. W związku z czym Columbus Elite docelowo nabędzie pakiet reprezentujący 55 proc. kapitału zakładowego i głosów.na walnym zgromadzeniu Votum Energy. 

– Możliwości technologiczne Columbus Elite pozwalają na poszukiwanie obiecujących partnerów do współpracy przy tworzeniu rozwiązań dedykowanych dla konsumentów zielonej energii. Votum i Votum Energy posiadają profesjonalną sieć dystrybucyjną i bogate doświadczenie. Jest to zatem naturalny krok do współpracy pomiędzy spółkami – dodaje Paweł Bednarek, prezes Columbus Elite.

Współpraca produktowa

Spółki podpisały także umowę o współpracy w zakresie pośredniczenia w zawieraniu transakcji sprzedaży produktów z oferty Columbus. W zamian za świadczone usługi Votum Energy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne zależne, którego wysokość będzie zależna od wartości zrealizowanych transakcji handlowych. W trakcie trwania umowy strony ustaliły, że Votum Energy nie będzie prowadziło działalności konkurencyjnej.