Powstanie największa farma fotowoltaiczna w Grupie Orlen

Inwestycje w OZE

Energa – spółka z grupy Orlen rozpoczęła prace nad uruchomieniem farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW. Inwestycja zapewni dostawy Energi na potrzeby organizowanej przez URE aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w kategorii farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. Farma powstanie w sąsiedztwie działającej od lipca 2020 roku Farmy Wiatrowej Przykona.

Energa OZE (Grupa ORLEN), wydała NTP (ang. Notice To Proceed – polecenie rozpoczęcia prac) dla farmy fotowoltaicznej PV Gryf 30 grudnia 2020 r. W połowie grudnia farma znalazła się w gronie zwycięzców aukcji zwykłej na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Wyróżnienie w kategorii farm fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. Wszystkie zwycięskie źródła mogą liczyć na stałą cenę sprzedaży do 2038 roku. Łącznie na lata 2021-2038 URE zakontraktował w tej aukcji wolumen ok. 42 mln MWh energii elektrycznej o wartości blisko 9,5 mld zł.

Proces wyboru generalnego wykonawcy zakończono w listopadzie ub.r. W umowie zabezpieczone zostało zastosowanie wysokosprawnych paneli fotowoltaicznych, które zagwarantują optymalne wykorzystanie poeksploatacyjnych terenów kopalni Adamów, na których powstanie instalacja.

Inwestycja będzie największą farmą fotowoltaiczną należącą Grupy ORLEN. Składa się z około 40 tysięcy nowoczesnych paneli a jej moc zainstalowana to niemal 20MW. Farma fotowoltaiczna PV Gryf  to kolejna inwestycja realizowana na terenach byłej kopalni węgla brunatnego Adamów w gminie Przykona. Ta lokalizacja jest ważna, wykorzystuje istniejącą infrastrukturę przesyłową. Należące do Energi tereny w gminie Przykona posiadają duży potencjał inwestycyjny. Szacuje się, że na 300 ha gruntów można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 160 MW.