Orange Flex neutralna dla klimatu

Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną klimatycznie. Wpisuje się to w podejście #OrangeGoesGreen. Jego celem jest zminimalizowanie wpływu Orange Polska na klimat i środowisko oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2040 roku. 

– Orange Flex od początku swojego istnienia wprowadza na rynek telekomunikacyjny nową jakość. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nabiera to nowego wymiaru. W Orange troska o środowisko staje się częścią naszych codziennych działań i logiki biznesowej. To coś więcej niż dodatkowe zobowiązanie. Neutralność klimatyczna Orange Flex to doskonały przykład realizacji tej filozofii. Bardzo się cieszę, że możemy od dziś oferować naszym klientom usługę, która jest dla nich atrakcyjna i korzystna. Jednocześnie pomaga ograniczać negatywny wpływ człowieka na planetę – mówi Julien Ducarroz, prezesOrangePolska.

Jeden użytkownik emituje 3,273 kg CO2e miesięcznie

Korzystanie z usług we Flexie przez jednego użytkownika wiąże się z emisją 3,273 kg CO2e miesięcznie. Zostało to wyliczone zgodnie z zasadami GHG Protocol, uznanego międzynarodowego standardu. W Orange Flex ponad 90 proc. miesięcznego śladu węglowego związane jest ze zużyciem energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia usług. Od dzisiaj całość tej energii będzie pochodziła z odnawialnych źródeł. Jest to możliwe dzięki działającym już dwóm farmom wiatrowym, które powstały na potrzeby Orange w okolicach Poznania. Wytwarzanie energii odnawialnej nie powoduje bezpośrednich emisji CO2e do atmosfery. Jest więc działaniem na rzecz planety, dzięki ograniczaniu efektu cieplarnianego związanego z emisjami gazów cieplarnianych. 

Od początku Orange Flex ogranicza też źródła emisji inne niż energia elektryczna. Chodzi tu o brak papierowych umów oraz faktur i rozliczenia wyłącznie w aplikacji. A także promowanie kart eSIM niewymagających zużycia materiałów i niepowodujących emisji związanych z dystrybucją. Nie wszystkich emisji da się jednak uniknąć. Flex równoważy je dzięki kompensacji. Pozwala ona na usunięcie z atmosfery tej ilości CO2e, której wyemitowania nie udało się zapobiec. Jest to około 600 ton CO2e w skali roku dla wszystkich klientów usługi Orange Flex. W ramach działań kompensacyjnych Flex wspiera projekt przekształcający zdegradowane obszary porośnięte przez sawanny w bioróżnorodne lasy. Lasy te zapewniają regenerację ekosystemu w Kolumbii.  Projekt jest certyfikowany przez Gold Standard. Gwarantuje on, że działanie jest realne i faktycznie dzięki niemu usuwane są z atmosfery dodatkowe, deklarowane ilości CO2. Ponadto projekt wspiera rozwój lokalnej społeczności.

Farmy wiatrowe 

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii to element podejścia #OrangeGoesGreen. Orange jest pierwszym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce, który zawarł tzw. umowę PPA. Jest to długoterminowa umowa zakupu energii odnawialnej bezpośrednio z jej producentem, firmą WPD. Orange wybudował i uruchomił 6 turbin wiatrowych w pobliżu Jarocina i Krotoszyna. Rocznie produkują ok. 50 GWh zielonej energii, co odpowiada ok. 9 proc. całkowitego zużycia Orange Polska. W pierwszej kolejności ta energia jest alokowana właśnie na potrzeby Orange Flex. 

Dzięki tym działaniom, przejściu na 100 proc. odnawialnej energii oraz kompensacji niemożliwego do uniknięcia pozostałego śladu węglowego, Orange Flex jest pierwszą w Polsce usługą telekomunikacyjną neutralną dla klimatu. 

#OrangeGoesGreen

Nadrzędnym celem Orange jest osiągnięcie neutralności klimatycznej netto do 2040 roku. Net Zero Carbon – wyzerowanie netto własnych emisji bezpośrednich i pośrednich oraz emisji w całości łańcucha wartości. Pierwszy etap, do 2025 r. obejmuje ograniczenie własnych bezpośrednich i pośrednich emisji CO2e o 65 proc. w porównaniu do 2015 r. Będzie to możliwe głównie dzięki zwiększeniu do 60 proc. udziału energii odnawialnej w zużyciu Orange Polska. To kolejne działanie Orange Flex realizujące strategię #OrangeGoesGreen. W kwietniu Flex zamienił 300 tys. GB przekazanych przez użytkowników na 10 tys. mbioróżnorodnego lasu na Kaszubach. Będzie on pochłaniał z atmosfery na początek ok. 7 ton CO2 rocznie.

Więcej informacji o Orange Flex na na stronie www.flex.orange.pl/eko