Największe polskie spółki zainwestują w technologie wodorowe

technologie wodorowe

Premiera pierwszej polskiej lokomotywy wodorowej wyprodukowanej przez bydgoską PESA pociągnęła za sobą deklarację największych polskich firm. Dotyczą one inwestycji w technologie wodorowe. 

Grupa Azoty, PKP Cargo i PESA chcą współpracować na rzecz rozwoju zeroemisyjnego szynowego transportu towarowego. Spółki zamierzają wspólnie realizować m.in. projekty badawczo-rozwojowe. Ich celem jest opracowanie optymalnych sposobów wykorzystania wodoru do napędów pojazdów szynowych oraz metod transportu wodoru i tankowania pojazdów kolejowych. Z kolei PKN ORLEN – jeszcze przed oficjalną premierą – podpisał list intencyjny z PESA. Dotyczy on współpracy na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym. Spółki chcą razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe. Waśnie w barwach ORLEN Koltrans zadebiutuje lokomotywa PESY

Infrastruktura jest kluczowa

Co jest kluczowe dla rozwoju transportu szynowego z napędami wodorowymi w Polsce? Przede wszystkim stworzenie infrastruktury związanej z transportem, magazynowaniem i tankowaniem paliw wodorowych. Podpisany podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO list intencyjny otwiera nowy etap wspólnych działań. Ich celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań w tych obszarach, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia partnerów. 

Grupa Azoty – lider branży nawozowo-chemicznej w Europie i jednocześnie największy producent wodoru w Polsce – prowadzi szereg działań prorozwojowych. Dotyczą one m.in. technologii wodorowych opartych o ogniwa paliwowe. Rozwiązania te mogą stanowić podstawę efektywnego napędu taboru kolejowego. Także rozwoju produkcji wodoru i amoniaku z odnawialnych źródeł energii, które będą mogły stanowić paliwo zasilające transport kolejowy.

Podobne plany przedstawił PKN Orlen. Koncern rozwija program inwestycyjny Hydrogen Eagle. Zakłada on budowę hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowo firma zapowiada rozbudowę innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

Technologie wodorowe z Grupy Azoty

– Grupa Azoty prognozuje w najbliższych latach dynamiczny rozwój transportu wodorowego. Oferuje swój potencjał, jako dostawcy bezemisyjnego paliwa dla transportu publicznego. Prowadzimy prace związane z rozwojem ogniw paliwowych. Tworzymy laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Aktualnie w Polsce nie ma wielu laboratoriów, w których kompleksowo przeprowadzana jest analiza wszystkich parametrów wymaganych dla branży automotive. Stąd też decyzja o uruchomieniu takiego laboratorium w Grupie Azoty w Kędzierzynie Koźlu – mówi Tomasz Hinc, prezes Zarządu Grupy Azoty.

– Wodór powstający w instalacjach Grupy Azoty, niewykorzystywany w dalszym procesie produkcji amoniaku, kierowany jest do oczyszczania do poziomu do 99,99 proc. Regularnie wysyłamy próbki gazu do weryfikacji czystości. Przygotowując się do wejścia na rynek w charakterze dostawcy wodoru będziemy posiadać pełną kontrolę nad jakością naszego produktu. Jesteśmy w stanie uzyskać produkt o czystości 99,999 proc. Technologie wodorowe postrzegamy jako bardzo istotny element w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, dlatego chętnie angażujemy się w inicjatywy biznesowe, których celem będzie wzrost znaczenia wodoru dla krajowej gospodarki – powiedział Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Zarządu Grupy Azoty.

Niskoemisyjny transport szynowy

Dla PKP CARGO niskoemisyjny transport szynowy to nie tylko kwestia wykorzystania lokomotyw wodorowych. To także wyzwania związane z transportem wodoru i sposobami jego magazynowania oraz tankowania.

– PKP CARGO chce nie tylko wykorzystywać pojazdy napędzane wodorem, ale także oferować usługi związane z jego transportem, magazynowaniem czy tankowaniem. Jesteśmy przekonani, że ten obszar rynku będzie się bardzo szybko rozwijał i chcemy być na to przygotowani. Co dla nas równie ważne chcemy przyczynić się do wypracowania najlepszych rozwiązań w tym obszarze w oparciu o polską myśl techniczną – podkreślił Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP Cargo.

PESA, która na targach zaprezentowała pierwszą polską lokomotywę wodorową, chce konsekwentnie realizować projekty. Takie, które mają doprowadzić do wprowadzenia do eksploatacji pasażerskich pojazdów z paliwowymi ogniwami wodorowymi. 

– Nasi klienci coraz częściej pytają o pojazdy szynowe napędzane wodorem. O to, kiedy możemy je wyprodukować, ale także czy w Polsce będzie infrastruktura niezbędna do ich eksploatacji. Dlatego właśnie angażujemy się we współpracę z polskimi partnerami, którzy mogą zapewnić nie tylko wodór, ale także jego transport i stacje tankowania – dodał Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.

Rozwój technologii wodorowych w transporcie szynowym, ze względu na skalę zapotrzebowania, może być głównym czynnikiem przyspieszającym popularyzację i wprowadzenia wodoru jako paliwa w całym transporcie. To zaś ma ogromne znaczenie dla całej polskiej gospodarki. Dzieje się tak w związku z wdrażanym przez KE programem „Europejski Zielony ład”. Jego celem jest zmniejszenie emisji CO2 w transporcie o 30 proc. do roku 2030. Docelowo osiągniecie neutralności klimatycznej do roku 2050.

Pierwszym klientem deklarującym zakup lokomotyw jest PKN Orlen.