Umowy cPPA sposobem na tańszą energię

cPPA

Przechodzenie firm działających w Polsce na zieloną energię jest niezbędne by obniżać koszty działalności operacyjnej. Ale także wymaga tego konkurencja na międzynarodowych rynkach, czy chęć utrzymania się w globalnych łańcuchach dostaw. To także skuteczna droga do zredukowania zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Kluczem jest upowszechnienie modelu cPPA tj. sprzedaży energii dla firm, który od kilku lat zyskuje ogromną popularność w Europie.

Ponad 300 osób dyskutowało w Warszawie podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Fundacji RE-Source Poland Hub o przyszłości OZE w Polsce. Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele odbiorców energii, wytwórców i sprzedawców energii z OZE. Ponadto w konferencji brali udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Towarowej Giełdy Energii, Polskiego Funduszu Rozwoju czy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Głównym tematem dyskusji były umowy cPPA.

Wydarzenie było okazją do debaty nt. głównych wyzwań politycznych i legislacyjnych potrzebnych, by uwolnić potencjał OZE w Polsce. 

– Konieczna jest szybka zmiana zasady 10H, która dziś blokuje powstawanie nowych mocy wiatrowych. Ponadto niezbędne jest umożliwienie korzystania z energii przez firmy dzięki tzw. linii bezpośredniej oraz cable pooling. Likwidacja istniejących barier oraz tworzenie mechanizmów wsparcia dla nowych mocy OZE jest niezbędne by przedsiębiorcy w Polsce mogli korzystać z taniej i czystej energii w modelu cPPA – podkreślił Szymon Kowalski, wiceprezes RE-Source Poland Hub.

Zarówno duży energochłonny przemysł, jak i mniejsze firmy, zwracały uwagę na zawirowania wynikające z szybko rosnących cen energii na rynku. Problemem jest duża nieprzewidywalność, szczególnie w przypadku firm, dla których energia stanowi istotny koszt ich działalności. Zwracano uwagę, że inwestycje w OZE budują niezależność energetyczną oraz konkurencyjność polskiej gospodarki. Wykorzystanie pełnego potencjału polskiego źródeł odnawialnych to największa szansa dla rozwoju naszego kraju.

cPPA tak, ale też inne rozwiązania

Głównym celem Konferencji RE-Source Poland 2022 było dostarczenie praktycznej wiedzy, jak firmy mogą przejść na zieloną energię. Czyli jak przygotować i wdrożyć umowy cPPA. Perspektywy rozwoju polskiego rynku są pozytywne. Rynek jest coraz bardziej dojrzały, rośnie świadomość koniecznych zmian i potrzeba przyspieszenia transformacji energetycznej. 

– Z jednej strony umowy PPA otwierają nowe możliwości dla pozyskania finansowania dłużnego dla dużych projektów PV. Stanowią brakujące ogniwo pomiędzy systemem aukcyjnym i modelem rynkowym sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej. Z drugiej strony jako Photon Energy obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony klientów biznesowych planujących instalacje fotowoltaiczne na terenie swoich firm, zakładów produkcyjnych czy obiektów magazynowych współpracą na zasadach długoterminowej dzierżawy instalacji PV. To umożliwia nam rozwój nowych modeli biznesowych – mówił Maciej Górski, szef Photon Energy na Polskę, który przybliżył perspektywę firmy inwestującej w instalacje PV.

Wśród dyskutowanych tematów, które zdecydują o rozwoju cPPA w Polsce były wymagania banków dla finansowania projektów poza aukcjami. W szczególności zwracano uwagę na oczekiwania dotyczące treści umów cPPA dotyczące ratingów, gwarancji, poręczeń itd. Ponadto rola przedsiębiorstw obrotu energią w konstrukcjach takich umów. Omówiono jakie modele dostępne są na polskim rynku oraz czy przedsiębiorstwa obrotu mogą ponosić część ryzyka. W ramach części warsztatowej dla odbiorców energii przybliżono kwestie wyceny umów cPPA w Polsce.