Muszynianka i PolKa wspólnie w systemie kaucyjnym

Muszynianka i PolK

Producent wody mineralnej Muszynianka podpisał z operatorem systemu kaucyjnego PolKa umowę na reprezentowanie firmy w systemie kaucyjnym. Dzięki tej umowie producent wypełni wszystkie warunki, jakie nakłada na wprowadzających ustawa o systemie kaucyjnym. Oprócz umowy przedstawicielskiej producent wody obejmie udziały w spółce operatorskiej.

Uruchamiany w Polsce od pierwszego stycznia 2025 system kaucyjny nakłada nowe obowiązki na podmioty wprowadzające produkty na rynek (producentów, importerów, właścicieli marek). Od momentu wejścia w życie nowych regulacji będą oni zobligowani do prowadzenia zbiórki opakowań oraz osiągania minimalnych poziomów określonych przez przepisy. Realizacja wspomnianych obowiązków odbywać się poprzez operatorów, z którymi wprowadzający podpiszą umowy.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego oznacza wiele korzyści. Jedną z nich będzie zmniejszenie ilości zużytych butelek lub puszek wyrzucanych nie tylko do odpadów zmieszanych, ale przede wszystkim do lasów, rzek czy jezior. Od 1 stycznia opakowania zyskają dla konsumentów realną wartość – bardziej będzie się opłacało zwracanie pustych opakowań niż ich wyrzucanie. Skorzystają także producenci. Zgodnie z unijną dyrektywą już w 2025 roku będziemy zobowiązani do zbiórki 77 proc. sprzedanych butelek i ich recyklingu — podkreśla Ryszard Mosur, Prezes Zarządu Muszynianki.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych zacznie obowiązywać w Polsce 1 stycznia 2025 roku i od tej daty powinny rozpocząć działanie systemy kaucyjne. System kaucyjny obejmie butelki plastikowe, wielorazowe butelki szklane oraz puszki.

 — Polska, po Niemczech, będzie drugim co do wielkości krajem systemu kaucyjnego w Europie. Dlatego cieszymy się, że do wielkiego projektu gospodarki cyrkularnej dla opakowań dołącza Muszynianka. Tym bardziej że system kaucyjny to działanie od dawna wyczekiwane przez społeczeństwo. Zdecydowana większość Polaków jest za wprowadzeniem systemu kaucyjnego. Świadome przystąpienie do systemu kaucyjnego PolKi znanego producenta o ugruntowanej pozycji na rynku pokazuje, że przygotowania do uruchomienia systemu kaucyjnego idą pełną parą – mówi Magdalena Markiewicz, Prezes Zarządu PolKa.

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

Cieszymy się, że dołączył do nas producent wprowadzający na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, który świadomie wspiera odpowiedzialne postępowanie z opakowaniami. Mam nadzieję, że szybko pojawią się kolejni. W tej chwili w Polsce do selektywnej zbiórki i późniejszego zagospodarowania trafia zaledwie 40 procent opakowań po napojach. Dla porównania – w Niemczech czy na Litwie – 90 procent. Dlatego tak ważne są dobre praktyki, z których warto brać przykład. – mówi Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko, właściceila PolKi

System kaucyjny działa w 16 krajach, m.in. w Danii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Słowacji, Rumunii i Węgrzech. W Szwecji wprowadzony został już w 1984 roku. Współpraca Muszynianki i PolKi jest kolejnym sygnałem dla rynku, że system kaucyjny to realna potrzeba i możliwość, która pomoże w osiąganiu celów recyklingowych w trosce o środowisko oraz świadomość społeczną w zakresie segregacji odpadów.