MKiŚ: Trwają prace nad zasadami finansowania inwestycji niskoemisyjnych

Warszawa, 10.07.2024 (ISBnews) – Trwają prace mające na celu uruchomienie wsparcia na rzecz krajowego systemu energetycznego, w tym określenie warunków i zasad jego udzielania, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Instrumentem zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a do III kw. 2025 r. planowane jest podpisane wszystkich umów z beneficjentami.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) realizowana będzie inwestycja wsparcia na rzecz krajowego systemu energetycznego.

"Działanie to obejmuje inwestycje publiczne w określony instrument – Fundusz Wsparcia Energetyki – w celu zachęcenia do realizacji inwestycji prywatnych oraz poprawy dostępu dofinansowania w tych sektorach polskiej gospodarki, które bezpośrednio ponoszą koszty transformacji energetycznej" – napisała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

W ramach inwestycji przewidziano m.in. możliwość uzupełnienia opracowanych do tej pory mechanizmów wsparcia na rzecz efektywności energetycznej, w szczególności w dużych przedsiębiorstwach (np. wsparcie projektów w zakresie instalacji redukujących emisje lub energochłonność przedsiębiorstw(takich jak CCS (sekwestracja CO2) /CCUS (wychwyt, transport, unieszkodliwianie CO2) oraz w zakresie rozwoju biometanu, a także inwestycji w instalacje produkujące odnawialny wodór) – poprzez udzielanie pożyczek.

"Obecnie trwają prace mają cena celu uruchomienie inwestycji, w tym prace mające na celu określenie warunków i wielkości oferowanego wsparcia. Instrumentem zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący funkcję partnera wykonawczego, a do III kw. 2025 r. planowane jest podpisane wszystkich umów z beneficjentami" – podkreśliła wiceminister.

Wszystkie projekty, które uzyskają wsparcie w ramach Funduszu muszą spełniać zasadę "nie czyń poważnych szkód" (ang. Do No Significant Harm, DNSH). Ostateczną decyzję inwestycyjną w ramach Instrumentu będzie podejmował komitet inwestycyjny lub inny odpowiedni równoważny organ zarządzający – musi ona zostać następnie zatwierdzona większością głosów niezależnych członków.

Całkowita alokacja przewidziana w ramach instrumentu Fundusz Wsparcia Energetyki wynosi 17 068 511 631 euro w części pożyczkowej.

(ISBnews)