Raport „Mapa recyklowalności opakowań kosmetyków”

Raport „Mapa recyklowalności opakowań kosmetyków” to najprawdopodobniej jedyna tak kompleksowa analiza rynku w Europie. To kompendium praktycznej wiedzy o opakowaniach w branży kosmetycznej. Powstał dzięki współpracy ekspertów Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol i Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Premiera raportu odbędzie się 3 października podczas konferencji Green Trend Safari organizowanej przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. 

– To pierwsze na polskim rynku kompendium praktycznej wiedzy o opakowaniach w branży kosmetycznej – a także prawdopodobnie jedyne takie w Europie. Stanowi próbę oceny rzeczywistej możliwości recyklingu opakowań produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu w Polsce. Nie według teoretycznych założeń przewodników technicznych, ale w oparciu o badania konkretnych opakowań w konkretnych zakładach sortowania i recyklingu – mówi Jakub Tyczkowski prezes Organizacji Odzysku Opakowań Rekopol.

Związek stara się prowadzić dialog z możliwie szeroką grupą ekspertów – od zespołów technicznych, przez marketingowców. Stąd idea konferencji Green Trend Safari.

– Po raz pierwszy na rynku spojrzymy naprawdę w przyszłość opakowań kosmetycznych. Przyjęliśmy założenie, że przyszłe wymogi obowiązują już dziś, a naszym celem jest stworzenie zrównoważonych opakowań, które jednocześnie sprzedadzą produkt, zachowując wizerunek marki, konkurencyjność firmy i atrakcyjność dla odbiorcy. Czy to w ogóle możliwe? Pokażemy również jak nasze opakowania oceniają eksperci i co warto zmienić w krótkiej i długiej perspektywie – zachęcają organizatorzy.