Czy firmy są gotowe do raportowania ESG?

O przygotowaniu firm do raportowania ESG, publikacji raportów i znaczeniu postawy konsumentów opowiada Mieczysław Gonta, partner PwC Polska, lider consumer markets.

Jak wygląda przygotowanie firm z sektora handlu i dóbr konsumenckich do raportowania swoich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem?

Przede wszystkim firmy z sektora coraz częściej uwzględniają w swoich działaniach kwestie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności oraz transparentnego zarządzania. Wprowadzane regulacje, tuż obok nacisku konsumentów, w znaczący sposób mobilizują przedsiębiorstwa do działań, które ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko i promują sprawiedliwe praktyki społeczne. Może to prowadzić do innowacji w produktach i poprawy w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Dodatkowo także do wprowadzania bardziej świadomych działań marketingowych tak, żeby unikać greenwashingu i w konsekwencji, zyskać zaufanie klientów i inwestorów.

Jednak wiele przedsiębiorstw ma przed sobą długą drogę, aby w pełni być przygotowanym do spełnienia wymogów z zakresu ESG. Długofalowe zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju staje się więc nie tylko kwestią wizerunkową. Także strategią biznesową, która może przynieść korzyści finansowe i wzmocnić pozycję rynkową firm w sektorze dóbr konsumenckich oraz handlu detalicznego.

Jak to wygląda zatem w praktyce?

Niemal połowa ankietowanych przez nas firm deklaruje, że dotychczas publikowało raporty ESG. 25 proc. podmiotów deklaruje, że prowadzi działania związane z raportowaniem zrównoważonego rozwoju. Jednak tylko 19 proc. przedsiębiorstw jest przygotowanych technologicznie na wyzwanie, jakim jest raportowanie wg CSRD i ESRS. To niewiele, zważywszy na sytuację prawną i fakt, że jesteśmy w przededniu szerokiego obowiązywania tych przepisów.

Są też dobre wiadomości. Zdecydowana większość firm jest świadoma konieczności przygotowania do raportowania zgodnie z nowymi standardami. Istnieje duże grono przedsiębiorców, którzy z wyprzedzeniem chcą być gotowi. Z deklaracji wynika, że 76 proc. respondentów przygotowuje się lub pracuje nad przygotowaniem do raportowania zgodnie z najnowszymi Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Wśród respondentów są firmy nieobjęte obowiązkiem raportowania w tzw. pierwszej fali, tzn. za 2024 rok. To bardzo pozytywny wynik świadczący o poważnym traktowaniu tych obowiązków. Firmy chcą dobrze przygotować się do ujawniania szerokiego zakresu danych. Robić to w sposób transparentny i porównywalny.

Czy postawa konsumentów w tym aspekcie może mieć wpływ na działania firm?

Jak najbardziej. Konsumenci odgrywają bardzo ważną rolę. To oni, obok inwestorów, są motorem wprowadzanych zmian. Bez ich postawy, świadomości i konsekwencji wielu zmian by nie było.  Dzisiejsi konsumenci są wyjątkowo świadomi, a często też zaniepokojeni wpływem na środowisko i społeczeństwo – nie tylko produktów, z których korzystają, ale też produkujących je firm. Coraz częściej też wymagają, żeby firmy postępowały w sposób odpowiedzialny i transparentny oraz aktywnie dążyły do zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W rezultacie, firmy włączają czynniki ESG w swoje strategie biznesowe. Zobowiązując się czy to do zmniejszenia swojego śladu węglowego, zwiększenia różnorodności, czy poprawy praktyk w zakresie zarządzania relacjami ze swoimi dostawcami.

Niedostosowanie się do wymagań klientów grozi utratą udziałów w rynku. Konsumenci coraz częściej łączą zakupy z wyznawanymi wartościami. Nieetyczne działania to także ryzyko reputacyjne. Dzięki mediom społecznościowym klienci szybko potrafią pociągnąć firmy do odpowiedzialności nawołując do bojkotu lub aktywizując do propagowania niekorzystnych informacji. Klienci odgrywają zatem kluczową rolę w obszarze ESG, zmuszając firmy do priorytetowego traktowania kwestii zrównoważonego rozwoju i regularnego o nich informowania.

*****************

Celem raportu PwC Polska „Wyboista droga do zrównoważonego rozwoju. Technologia, strategia i raportowanie, czyli ESG w dobrach konsumenckich i handlu detalicznym” jest określenie wpływu czynników ESG na sektor handlu i dóbr konsumenckich. Także tego, jakie są obecnie główne wyzwania dla firm w tym zakresie oraz jaki jest stopień wdrożenia czynników ESG.

Na raport składają się wyniki polskiego badania przeprowadzonego przez firmę European Conferences United na zlecenie PwC Polska. Badanie miało formę ankiety online (CAWI). Przeprowadzono je w lutym 2024 roku wśród 112 spółek z sektora handlowego i FMCG, prowadzących działalność w Polsce.