Top 10 najbardziej zrównoważonych miast świata

Od Lahti w Finlandii po Londyn w Wielkiej Brytanii i szwedzki Sztokholm – Corporate Knights Sustainable Cities Index wskazał 10 najbardziej zrównoważonych miast na świecie. Pomiarów dokonano w 12 kategoriach i objęto nimi miejscowości różnej wielkości.

W kwestii redukcji emisji dwutlenku węgla, kluczowa jest integracja i partnerstwo. Działania w izolacji, na własną rękę i tylko na własny rachunek, nie uratuje planety. Dlatego też coraz częściej miasta różnej wielkości postrzegane są jako jeden organizm, w którym każde indywidualne działanie ma wpływ na cały organizm.

Zrównoważone miasta to sposób myślenia, który zawiera w sobie te idee. Corporate Knights Sustainable Cities Index poszerza tę perspektywę, porównując miasta z ich rywalami.

Miasta są klasyfikowane według 12 kryteriów:

 • Emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1
 • Emisje oparte na konsumpcji
 • Zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi
 • Otwarta przestrzeń publiczna
 • Dostęp do wody
 • Zużycie wody
 • Wydajność infrastruktury drogowej
 • Udział zrównoważonych środków transportu
 • Uzależnienie od samochodów
 • Wytwarzane odpady stałe
 • Odporność na zmiany klimatu
 • Polityka w zakresie energii odnawialnej.

Tegoroczne Top 10 najbardziej zrównoważonych miast, w odwrotnej kolejności, to:

 • 10. Vancouver, Kanada
 • 9. Winnipeg, Kanada
 • 8. Berlin, Niemcy
 • 7. Sydney, Australia
 • 6. Auckland, Nowa Zelandia
 • 5. Londyn, Wielka Brytania
 • 4. Lahti, Finlandia
 • 3. Kopenhaga, Dania
 • 2. Oslo, Norwegia
 • 1. Sztokholm, Szwecja

Sztokholm nie jest zaskoczeniem

Nie ma zaskoczenia – to Skandynawia ponownie pokazuje światu drogę do zrównoważonego rozwoju. Sztokholm jest pionierem w dziedzinie zrównoważonych miast. Od 1990 r. wpływ miasta na klimat i emisje gazów cieplarnianychzmniejszyły się o ponad połowę. Pomimo tego, że w tym czasie miasto znacznie się rozwinęło i zwiększyło swoją populację.

Zmniejszona emisja i zwiększona sekwestracja dwutlenku węgla powinny zapewnić, że miasto będzie zrównoważone do 2030 r. i wolne od paliw kopalnych do 2040 r.

Ogromna sieć banków żywności zapewnia, że niewykorzystane jedzenie z domów i restauracji jest przekazywana dalej, zmniejszając ilość odpadów. Ponadto 80 proc. ogrzewania w Sztokholmie pochodzi z sieci ciepłowniczej, która zamiast ogrzewać każdy budynek indywidualnie energią elektryczną lub olejem, wykorzystuje lokalne zasoby. Są to spalane śmieci lub nadmiar ciepła z produkcji przemysłowej lub centrów danych. Tych zasobów używa się do podgrzewania wody i rozprowadzania jej do całego systemu. Dzięki temu 93 proc. całej energii w systemie pochodzi z recyklingu lub ze źródeł odnawialnych.

Więcej o zrównoważonych miastach.

Źródło: https://sustainabilitymag.com