ESG nie tylko dla spółek publicznych

ESG

Od tego roku raporty dotyczące stosowania standardów ESG będą musiały składać nie tylko korporacje i firmy zatrudniające powyżej 500 osób. Obowiązek opisania czynników i praktyk pozafinansowych umożliwiających nadanie ratingu i oceny przedsiębiorstwa będzie dotyczył również średnich i małych podmiotów. Bez tego trudno będzie pozyskać dodatkowy kapitał.

Konsumenci są coraz bardziej świadomi i w większym stopniu przy wyborze produktu kierują się filozofią marki. Sprawdzają, czy producent podejmuje działania w kierunku odpowiedzialnego biznesu. Czy firma poważnie podchodzi do kwestii równouprawnienia, podejmuje akcje na rzecz zrównoważonego rozwoju albo korzysta z produktów pochodzących od organicznych dostawców. W ten sposób – często nieświadomie – sprawdzamy czy i jak marki stosują standardy ESG.

ESG, czyli szersze podejście do CSR

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu na dobre zagościło w strategiach firm już kilkanaście lat temu. Jednak z uwagi na coraz większe znaczenie wyzwań ekologicznych  czy zrównoważonego rozwoju stało się ono pojęciem zbyt wąskim dla opisania biznesowej odpowiedzialności dużych korporacji czy mniejszych przedsiębiorstw. 
Pojawiła się potrzeba podawania przez firmy (a szczególnie spółki publiczne) informacji o wpływie, jaki wywierają na ochronę środowiska, społeczną odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. ESG to skrót zapożyczony z języka angielskiego od Environmental, Social, Governance.

Początek był na rynkach finansowych

Trend ten jest już od dawana obecny na rynkach finansowych. Takich danych szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki. Dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłaca się udzielić jej finansowania. Do tej pory raporty na ten temat składały tylko duże – zatrudniające ponad 500 osób – spółki publiczne. Jednak od tego roku dane ESG obowiązkowo będą musiały publikować podmioty średnie i mniejsze. W przeciwnym razie grozi im utrudniony dostęp do kapitału.

„GPW we współpracy z EBOR są na finiszu realizacji projektu, którego efektem ma być opracowanie wytycznych do raportowania ESG. Będzie on stanowił swoisty przewodnik wspierający spółki giełdowe w ujawnianiu informacji o kwestiach środowiskowych (environmental), społecznej odpowiedzialności (social responsibility) i ładu korporacyjnego (corporate governance). Pozwoli także spółkom dostosować treść raportów niefinansowych do oczekiwań inwestorów. W kwietniu kończymy prace nad wytycznymi ESG dla emitentów notowanych na GPW. Publikację przewodnika przewidujemy na 5 maja 2021 r. Następnie planujemy szkolenia i warsztaty dla spółek oraz inwestorów, jak korzystać z opracowanego przez konsultanta przewodnika” – mówi Nina Vincenz-Krajewska, Rzeczniczka Prasowa GPW.

Przewodnik przygotowuje na zlecenie GPW i EBOR międzynarodowa firma konsultingowa Steward Redqueen. Firma działa w obszarze zrównoważonego rozwoju od ponad 20 lat. Ma bogate doświadczenie we wspieraniu zarówno sektora finansowego, jak i globalnych firm z wielu branż w budowaniu zrównoważonych strategii biznesowych.