Finansowanie smart a ograniczenie emisji dwutlenku węgla

Ślad węglowy

Jeśli przedsiębiorstwa produkcyjne będą szerzej stosować metody finansowania smart nie tylko zoptymalizują koszty. Zrealizują też cele związane ze zrównoważonym rozwojem. Dzięki rozwiązaniom „Energy-as-a-service” w latach 2023-2030 w samej Europie można ograniczyć emisję dwutlenku węgla aż o 168,6 mega ton.

Finansowanie smart jest kluczowym elementem, który wspiera osiąganie celów klimatycznych i popularyzację gospodarki o obiegu zamkniętym. W raporcie „Financing Sustainability: Smart ways to enable Sustainable Manufacturing” analitycy Siemens Financial Services posłużyli się przykładem rozwiązań „Energy-as-a-service”. Chodzi o „zwiększenie efektywności energetycznej jako usługa”. Wszystko po to, aby zobrazować jak wielkie korzyści dla środowiska może mieć szersze zastosowanie takich sposobów finansowania zrównoważonych inwestycji. W samej Europie, dzięki wdrożeniu takiego modelu można by na przestrzeni najbliższych 7 lat ograniczyć emisję aż o 168,6 mega ton CO2.

– Zrównoważony rozwój przestaje być trendem, a staje się koniecznością. Kolejne rekomendacje i regulacje ponaglają do optymalizacji sposobu prowadzenia działalności biznesowej i dążenia do zamkniętego obiegu produkcji. Część przedsiębiorców uważa, że nie ma pieniędzy na takie inwestycje lub odkłada je w czasie. Nie zdają sobie często sprawy, że istnieją metody pozwalające wcielić w życie takie projekty bez angażowania dużego kapitału. W tym kontekście kluczowa staje się promocja nie tylko zrównoważonego rozwoju jako nowego modelu biznesowego. Także finansowania smart jako narzędzia, które umożliwia realizację takich inwestycji – Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services w Polsce.

Zrównoważone finansowanie smart

Modele finansowania smart umożliwiają realizację projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem przez korelację finansowania ze skalą zwrotu z inwestycji. To znacznie ułatwia zarządzanie przepływami pieniężnymi. Dodatkowo, dostawcy takich rozwiązań wspierają przedsiębiorców w przejściu ze starego środowiska produkcji do nowej rzeczywistości. Tak by zniwelować finansowe efekty takiej transformacji.   

 Zrównoważony rozwój powinien być priorytetem dla producentów. Zwłaszcza wobec wzrostów cen energii i surowców spowodowanych niepewnością rynkową i geopolityczną. Specjalistyczne finansowanie daje przedsiębiorstwom narzędzia potrzebne do transformacji procesów – dodaje Grzegorz Jarzębski z Siemens Financial Services w Polsce.

Sytuacja geopolityczna, zakłócenia w łańcuchu dostaw i coraz wyższa inflacja wywierają presję na optymalizację produkcji. Równocześnie oczekuje się, że przemysł będzie stawał się coraz bardziej zrównoważony, tak by osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne. W Europie prawo unijne rekomenduje redukcję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku, wobec 1990 roku. Z kolei prezydent USA, w kwietniu 2021 r., zobowiązał się do zmniejszenia emisji z przemysłu wytwórczego o 50-52 proc. do 2030 r. Prezydent Chin zadeklarował ograniczenie emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB o 65 proc. w stosunku do poziomu z 2005 roku.