Rośnie rynek produktów z certyfikatem Fairtrade

Fairtrade

W 2023 roku wartość rynku Fairtrade w Polsce osiągnęła niemal 1 mld złotych i jest to wzrost o 23 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. To kolejny dowód na to, że Polacy chcą kupować świadomie i coraz częściej decydują się na certyfikowane produkty.

Na całym świecie wielu drobnych rolników i pracowników żyje za mniej niż 2 dolary dziennie. Fairtrade ma na celu przełamanie systemów, które trzymają rolników i pracowników w cyklach ubóstwa. Działanie w certyfikowanych spółdzielniach daje im większą kontrolę nad swoim życiem, możliwość godnego zarobku i decydowania o tym, jak inwestować w swoją przyszłość. 

Działania na rzecz praw człowieka i środowiska obejmują też tak proste czynności, jak codzienne zakupy. Wybór produktów z certyfikatem Fairtrade to sposób na walkę z ubóstwem, pracą dzieci, pracą przymusową czy wycinaniem lasów. To szansa na godne życie dla ponad 2 milionów rolników i pracowników zrzeszonych w Fairtrade na całym świecie. W 2023 roku wartość rynku Fairtrade w Polsce wyniosła niemal 1 mld złotych. Jeszcze bardziej cieszy nas fakt, że jest to wzrost aż o 23 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Pokazuje to, że Polacy ufają naszemu znakowi i coraz chętniej wspierają ideę Sprawiedliwego Handlu – podkreśla Michał Bryda-Przybyszewski, menedżer ds. komunikacji w Fairtrade Polska.

W Polsce na rynku Fairtrade dwoma najważniejszymi kategoriami produktowymi bezsprzecznie są wyroby na bazie kakao (89 proc.) oraz kawa (9 proc.). W 2023 roku sprzedało się m.in. 47,5 mln tabliczek czekolady, 2,9 mln paczek kawy oraz 4,2 mln opakowań lodów z certyfikatem. Liczby te pokazują, że dla Polaków zrównoważone podejście do zakupów staje się coraz bardziej istotne.

Chciałbym zachęcić konsumentów w Polsce, by dalej wspierali Fairtrade. To ważne, by podkreślić, że wybieranie produktów z tym certyfikatem, to aktywne działanie na rzecz praw człowieka. W ten sposób wspieramy drobnych rolników i ich rodziny, poprawiając standard życia i chroniąc środowisko poprzez etyczną produkcję i sprawiedliwe praktyki handlowe – mówi Felix Tetteh, rolnik uprawiający kakao w Ghanie, Asetenapa Cocoa Cooperative.

W 2023 roku przeprowadzono także badania wśród konsumentów. 53 proc. Polek i Polaków zadeklarowało, że rozpoznaje znak Fairtrade na produktach. W przedziale wiekowym 18-24 lata odsetek ten był nawet wyższy – 64 proc.. Deklarowany poziom zaufania do znaku wśród osób, które go rozpoznają wyniósł 82 proc.. Dodatkowo 8 na 10 konsumentów, którzy rozpoznają certyfikat Fairtrade kupuje produkty z tym znakiem regularnie lub czasami. Pokazuje to, że dla wielu Polaków zakup certyfikowanych produktów stał się już niemal nawykiem zakupowym.

Fairtrade: świadome zakupy = wsparcie dla rolników z globalnego Południa

Fairtrade zabiega o interesy rolników w warunkach istniejącej gospodarki rynkowej, stwarzając im szanse na uzyskanie uczciwej zapłaty za wytwarzane produkty. Rolnicy zrzeszeni w spółdzielniach Fairtrade mają pewność, że otrzymają̨ za swe plony co najmniej ustaloną cenę̨ minimalną. Taką, która chroni ich w przypadku spadków cen na światowym rynku. Rolnicy otrzymują̨ również premię na cele rozwojowe takie jak poprawa jakości i wydajności upraw, dostęp do edukacji lub opieki medycznej. W 2023 roku dzięki zakupom certyfikowanych produktów przez konsumentów w Polsce premia Fairtrade wyniosła 9,71 mln złotych, co oznacza wzrost o 13 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

Premia Fairtrade to dodatkowe środki przeznaczone na projekty, służące nie tylko poszczególnym rolnikom, lecz także ich rodzinom i całym społecznościom lokalnym. Wzrost sprzedaży produktów ze znakiem Fairtrade oznacza zwiększenie zapotrzebowania na certyfikowane surowce, a w związku z tym wyższą wartość premii Fairtrade, którą otrzymują rolnicy z krajów globalnego Południa. Jesteśmy wdzięczni, że Polacy coraz częściej wybierają produkty z tym certyfikatem i dzięki temu przyczyniają się do budowania bardziej sprawiedliwego świata – podkreśla Michał Bryda-Przybyszewski.