PGE i Orsted mają komplet pozwoleń na budowę morskiej farmy wiatrowej Baltica 2

Warszawa, 16.02.2024 (ISBnews) – Wojewoda pomorski wydał pozwolenia na budowę części morskiej projektu farmy wiatrowej Baltica 2 realizowanego wspólnie przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) i Ørsted, podała spółka. Dotyczą one budowy turbin wiatrowych i morskich stacji transformatorowych. To ostatnie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy.

Oba pozwolenia na budowę wydane przez wojewodę pomorskiego dotyczą przedsięwzięcia pod nazwą "Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1 500 MW wraz z infrastrukturą techniczną związaną z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym (Morska Farma Wiatrowa Baltica 2)". Pierwsze z pozyskanych pozwoleń obejmuje budowę czterech morskich stacji elektroenergetycznych, drugie dotyczy budowy 107 morskich turbin wiatrowych wraz z siecią elektroenergetyczną i telekomunikacyjną, wyjaśniono w komunikacie.

Projekt budowlany oraz wniosek o pozwolenia na budowę został opracowany przez konsorcjum tworzone przez Ramboll oraz gdańskie biuro projektowe Projmors. Obecnie firmy te pracują nad przygotowaniem projektu technicznego.

"PGE i Ørsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, a także podpisane umowy na instalację fundamentów, turbin i kabli. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem budowy będzie podjęcie przez inwestorów ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID)" – czytamy w komunikacie.

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 – etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Ørsted planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku. Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW.

Ørsted Wind Power A/S należy do duńskiej grupy energetycznej, na czele której stoi Ørsted A/S. Grupa Ørsted głównie rozwija, buduje i eksploatuje morskie i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i zakłady bioenergetyczne.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)