Spółki Polenergii mają umowy na dostawę monopali o łącznej wartości 440 mln euro

Warszawa, 16.02.2024 (ISBnews) – Spółki projektowe MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. , w których Polenergia posiada 50% udziałów, rozwijające w ramach wspólnego przedsięwzięcia emitenta i Equinor Wind Power AS projekty budowy morskich farm wiatrowych, zawarły ze spółką SIF Netherlands B.V. umowy na produkcję i dostawę konstrukcji fundamentowych pod turbiny wiatrowe typu monopal, podała spółka. Wartość umów wynosi łącznie ok. 440 mln euro.

"W ramach umów zostanie wyprodukowanych 100 monopali, po 50 dla każdego z projektów, na których osadzone zostaną turbiny wiatrowe. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczęcie prac produkcyjnych planowane jest na II kwartał 2025 roku, a ukończenie produkcji ostatnich monopali w I kwartale 2026 roku" – czytamy w komunikacie.

Łączne wynagrodzenie na podstawie obu umów zostało wstępnie określone – na dzień podpisania umów – na kwotę ok. 440 mln euro. Wynagrodzenie jest oparte o stawki indeksowane wskaźnikiem inflacji cen w zakresie materiałów i usług wykorzystanych do produkcji. Może być także skorygowane w związku z ewentualnymi zmianami projektowymi fundamentów, podano dalej.

Umowy są warunkowe. Ich wejście w życie zależy od wzajemnego dostarczenia przez strony poręczeń spółek dominujących za zobowiązania objęte umową (PCG). Zawarcie umów pozwala na realizację projektów zgodnie z aktualnym harmonogramem, podano.

W związku z zawarciem umów Polenergia będzie zobowiązana do wystawienia poręczeń za zobowiązania spółek projektowych, w tym w zakresie zapłaty 50% kosztów wykonawcy poniesionych w związku z przedterminowym zakończeniem umów, podano również.

"Na dzień publikacji niniejszego raportu maksymalna kwota zobowiązań gwarancyjnych po stronie Polenergia dla obu projektów łącznie szacowana jest na ok. 170 mln euro, przy czym w każdym przypadku datą wygaśnięcia poręczeń Polenergii będzie osiągnięcie zamknięcia finansowego potwierdzonego przez instytucję finansującą (agenta kredytu)" – czytamy także.

W maju 2021 roku projekty realizowane wspólnie przez Equinor i Polenergię otrzymały decyzje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznającą prawo do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej i wprowadzonej do sieci. Projekty zlokalizowane będą w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, około 27 i 40 km od portu Łeba, gdzie znajdować się będzie baza operacyjno-serwisowa inwestycji.

Equinor jest firmą szeroko związaną z sektorem energetycznym, budującą swoją pozycję w sektorze energetyki odnawialnej. Firma rozwija klastry morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym, przy wschodnim wybrzeżu USA oraz na Morzu Bałtyckim. W Polsce Equinor zaangażowany jest w trzy projekty morskiej energetyki wiatrowej: MFW Bałtyk I, MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III. Equinor i Polenergia posiadają po 50% udziałów w każdym z trzech projektów.

Wiosną 2021 r. Polenergia szacowała, że nakłady inwestycyjne spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III na przygotowanie projektów farm wiatrowych na Bałtyku wyniosą 307-385 mln zł, a nakłady na budowę farm sięgną 16,13-18,22 mld zł.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia. Wchodzi w skład indeksu mWIG40. Spółka miała 7,09 mld zł przychodów w 2022 r.

(ISBnews)