62 ha po FSO – wielofunkcyjne i zrównoważone tereny Warszawy 

20 ha zieleni, w tym 10 ha centralnego parku, szereg rozwiązań ekologicznych, układ architektoniczny z nowoczesnymi mieszkaniami, placówkami edukacyjnymi. Także punkty handlowo-usługowe czy biura – miejsce do mieszkania, pracy, ale przede wszystkim do wysokiej jakości życia. To wizja F.S.O. PARK.

Inwestycję zrealizuje na warszawskiej Pradze-Północ OKAM. Rozpoczęcie prac na 62 ha działce przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie, w ramach I etapu, planowane jest na początek 2025 roku. Realizacja całego projektu zakończy się po ok. 25 latach. 

F.S.O. PARK ma być miejscem, które łączy – społeczność lokalną, biznes oraz władze lokalne na różnych płaszczyznach wokół takich idei, m.in. jak: edukacja, ekologia i wspólnota. Założyliśmy zrównoważoną rewitalizację, połączenie historycznych elementów z nowymi funkcjonalnościami i nowoczesnymi rozwiązaniami, w tym prośrodowiskowymi – które miałyby stworzyć zrównoważone, multifunkcjonalne Miasto Przyszłości – mówi Arie Koren, założyciel OKAM Capital i CEO OKAM City, spółki realizującej inwestycję.

OKAM zakupił podupadły, pofabryczny teren po dawnej Fabryce Samochodów Osobowych w 2021 r. Mając doświadczenie w rewitalizacji terenów pofabrycznych i przykładając wagę do historii, deweloper już przed dwoma laty podjął decyzję o zachowaniu wybranych budynków lub ich fragmentów, co zostało ujęte w koncepcji Master Planu. 

Zgodnie z ideą „od wysokiej jakości pracy do wysokiej jakości życia” z terenu, będącego niegdyś miejscem pracy, pragniemy stworzyć wyjątkową, otwartą przestrzeń do życia, dla osób, które są świadome siebie, swoich oczekiwań oraz wartości. Za główny cel postawiliśmy sobie zwrócenie uwagi na wyzwania współczesnego świata, w tym: zwiększający się poziom zanieczyszczenia środowiska, wzrost emisji CO2, izolację społeczną, hałas czy niewystarczającą edukację w tych tematach. Zacznijmy te zmiany razem w F.S.O. PARK, w miejscu, które ma łączyć. Inwestycję łączącą przestrzenie: mieszkaniową, edukacyjno-sportową, handlowo-usługową czy biurową, w całości w duchu ekologii, chcemy prowadzić przy współpracy z partnerami, którzy wyznają wartości podobne do naszych i patrzą w tym samym kierunku, co my w duchu zrównoważonego rozwoju – zaznacza Anna Watkowska, członek Zarządu OKAM City.

Powierzchnia użytkowa całego terenu wyniesie ok. 700.000 mkw. Realizacja I etapu planowana jest w I kwartale 2025 r. W ramach I etapu projektu, który obejmie ok. 11 ha, powstanie część budynków mieszkalnych z powierzchniami handlowo-usługowymi, a także pierwszy fragment parku. Docelowo w całej inwestycji powstanie ok. 12 tys. mieszkań z przeznaczeniem dla 17-19 tys. osób, a także ok. 13 tys. nowych miejsc pracy. Cały projekt potrwa ok. 25 lat.

Multifunkcyjność dla lokalnej społeczności

F.S.O. PARK bez ogrodzenia, będzie miejscem otwartym dla lokalnej społeczności, w inwestycji przewidziano liczne przestrzenie publiczne. Poza zabudowaniami mieszkaniowymi pojawią się obiekty edukacyjne oraz handlowo-usługowe, w tym przestrzeń pod eko-targ, powierzchnie biurowe, a także strefy przeznaczone pod organizację wydarzeń kulturowych. Mieszkańcy Warszawy będą posiadać swobodny dostęp m.in. do zielonej oazy w postaci 10 ha parku, która będzie stanowić niezwykle istotny element projektu ciągnący się przez całą długość terenu. 

Koncepcja Master Planu zakłada budowę placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowej z przeznaczeniem dla ponad 650 uczniów (ponad 200 więcej niż wynika z obliczeń), która ma powstać w I etapie inwestycji

Ekologia – świadome i zdrowe życie

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji stanowić będą tereny zielone – wypełnią ok. 20 ha działki, z czego 10 ha zajmie park przebiegający przez centralną część inwestycji. 

Projekt będzie realizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa, a przy jego powstaniu używane będą przede wszystkim przyjazne środowisku materiały i prefabrykaty. Rozwiązania prośrodowiskowe, przyczyniać się będą do redukcji CO2, obniżenia temperatury, ograniczenia produkcji odpadów, zużycia plastiku oraz indywidualnego transportu kołowego spalinowego. Także do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Poza ochroną klimatu, docelowo mają przełożyć się one na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej czy wody. Także poprawienie komfortu życia mieszkańców i najemców. 

Na terenie projektu mają szansę pojawić się rozwiązania z obszaru OZE. Takie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne z perowskitu. Dzięki energii odnawialnej możliwe będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci o 20 proc. Planuje się też system całkowitej retencji wody opadowej czy wewnętrzna sieć niskotemperaturowa. Nowoczesne rozwiązania pozwolą o 100 proc. zmniejszyć w miesiącach letnich zapotrzebowania na energię cieplną z sieci. 

Aby ograniczyć emisję CO2, ruch samochodów spalinowych, w tym osobowych, na terenie kompleksu będzie wyłączony. Wokół inwestycji powstaną parkingi zbiorcze. Wyznaczone zostaną też punkty dla aut dostawczych czy kurierów. Do dyspozycji mieszkańców będą pojazdy elektryczne czy rowery. W bliskiej odległości od terenów, na których powstanie F.S.O. PARK znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, w pobliżu powstanie stacja metra Żerań FSO.