Kiedy plastikowe buteleczki na kosmetyki znikną z hotelowych łazienek?

plastikowe buteleczki na kosmetyki

Liczba turystycznych wizyt na świecie stale rośnie. W latach 1980–2019 wzrosła z 177 milionów do prawie 1,5 miliarda wizyt odbywanych rocznie. Nie dziwi więc, że turystyka w dużym stopniu przyczynia się do światowego kryzysu związanego z zanieczyszczeniem środowiska tworzywami sztucznymi. Wygoda, funkcjonalność i niskie ceny wyrobów z tworzyw sztucznych sprawiają, że wiele hoteli zakupuje i oferuje swoim gościom artykuły w opakowaniach jednorazowego użytku.

Według Programu ONZ do spraw Środowiska (UNEP), sektor turystyczny może stać się częścią rozwiązania globalnego kryzysu zanieczyszczeń środowiska tworzywami sztucznymi. Jak podaje UNEP (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36324/RSUP.pdf), głównymi źródłami zanieczyszczeń charakterystycznymi dla sektora podróży i turystyki są butelki na wodę, jednorazowe przybory toaletowe, plastikowe torby i worki na śmieci, opakowania żywności i kubki. Przedmioty te nabywane są i oferowane gościom bezpośrednio przez firmy z branży turystycznej i hotelarskiej. Inne zanieczyszczenia, pośrednio tylko powiązane z branżą, stanowią niedopałki, nawilżane chusteczki, produkty sanitarne.

UNEP zaleca hotelom i ośrodkom turystycznym stałe ograniczanie składowania śmieci. Podnoszenie świadomości wśród personelu i gości w celu sukcesywnego odchodzenia od jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych. Wpływanie na łańcuch dostawców tak, aby powstawały tylko zrównoważone alternatywy dla produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Także współpracę z władzami w celu poprawy lokalnej infrastruktury unieszkodliwiania odpadów, tworzenie zrównoważonych źródeł dochodu i trwałego dobrobytu społeczności żyjących w harmonii z naturą.

Z analizy UNEP wynika, że samo przejście na gospodarkę cyrkularną może do 2040 r. zmniejszyć ilość tworzyw sztucznych trafiających do oceanów o ponad 80 proc., zredukować produkcję pierwotnego plastiku o 55 proc. oraz zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 25 proc. Taka perspektywa utwierdza, że gra jest warta świeczki powiedziała Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, organizacji wypełniającej w Polsce misję UNEP.

Plastikowe buteleczki na kosmetyki to dopiero początek.

Czy uda nam się sięgać po tworzywa sztuczne wyłącznie do zastosowań niezbędnych? Czy potrafimy stosować je ‘z głową’ i recyklingować wszędzie tam, gdziekolwiek nie są używane? Wokół tych pytań potoczyła się rozmowa uczestników spotkania poświęconego branżom usługowym, w tym branży hotelarskiej. Było ono częścią Inicjatywy #EndPlasticPollution.

Jeżeli pokazujemy konsumentom bardziej prośrodowiskowe możliwości, to oni chętnie je wybierają — powiedziała Agata Delmaczyńska (Green Officer Hotelarz), zajmująca się szkoleniami z zakresu ekologii dla branży hotelarskiej.

Jako przykład podała używanie wielorazowych kubków na napoje podczas eventów plenerowych. Udostępnia się je uczestnikom wydarzenia za drobną kaucją. Mając taką możliwość, mało kto decyduje się na plastikowy, jednorazowy zamiennik.

Jest wiele sposobów na ograniczenie używania tych szczególnie nieprzemyślanych, bo jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych w hotelach. Uzupełniane dyspozytory na mydło zamiast jednorazowych buteleczek z kosmetykami, filtrowana woda w karafce zamiast plastikowych butelek, a przy śniadaniach zrezygnowanie z małych plastikowych pojemników na dżem czy ketchup. To tylko kilka przykładów dobrych praktyk, które mogą wiele zmienić, jeśli staną się codziennością największych sieci hotelowych.

Planowane działania muszą być przemyślane, a zużycie plastiku szczegółowo monitorowane. Najlepiej z uwzględnieniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodajmy, że dobrze zaplanowane działania mogą stanowić wkład do raportów zrównoważonego rozwoju opartych o standardy ESRS. W obliczu rosnącego kryzysu klimatycznego, standardy ESG odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Także hotele coraz chętniej biorą ów czynnik pod uwagę.

#EndPlasticPollution

Inicjatywa #EndPlasticPollution to odpowiedź UNEP/GRID-Warszawa na rezolucję ONZ „End plastic pollution: Towards an international legally binding instrument„. Przyjęto ją w 2022 roku. Podpisując ją, 175 krajów zobowiązało się zawrzeć prawnie wiążącą umowę międzynarodową do końca 2024 roku. Ważnym elementem procesu tworzenia nowego prawa są wielopoziomowe dyskusje i rekomendacje.

Inicjatywa #EndPlasticPollution zrzesza przedstawicieli biznesu reprezentujących wiele różnych branż, a także ekspertów i naukowców. Jednym z jej celów jest przedstawienie perspektywy możliwie wszystkich interesariuszy w formie raportu, który organizacja przekaże do Intergovernmental Negotiating Committee. Skutkiem wypracowywanego  prawa międzynarodowego, będzie skuteczne ograniczenie zanieczyszczania środowiska tworzywami sztucznymi. Więcej o Inicjatywie na stronie: endplasticpollution.eu.