Sztuczna inteligencja wspiera walkę z pożarami lasów 

AI

Z groźnymi pożarami lasów zmaga się praktycznie cały świat. Czy zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) i analizy danych pozwoli zapobiegać temu zjawisku? Takie próby podjęły dwa hiszpańskie ministerstwa, w których gestii znajdują się tematy ekologii i zasobów naturalnych.

Jak wynika z raportu Sustainable Futures, sztuczna inteligencja stała się ważnym obszarem do rozwiązania większości problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem środowiska. Głównie w takich obszarach jak różnorodność biologiczna, energia, transport czy zarządzanie gospodarką wodną. Przykładem sektora, który już czeka w kolejce, by wykorzystać ten potencjał, jest rolnictwo.

Właściciele gospodarstw i przedstawiciele agrobiznesu są gotowi, by porzucić tradycyjne praktyki na rzecz cyfrowej transformacji całego sektora. AI może sprawdzać warunki glebowe, monitorować zdrowie zwierząt hodowlanych oraz wykrywać zagrażające uprawom owady i choroby. 

Analiza MarketsandMarkets podaje z kolei, że wykorzystanie AI w rolnictwie to globalny rynek produktów i usług, który wzrośnie z 1,7 mld USD w 2023 roku do 4,7 mld USD już do 2028 roku. Jednak technologia wpływa nie tylko na wyniki pojedynczego gospodarstwa. Źródła danych generują bowiem cenne spostrzeżenia, które pozytywnie wpływają na decyzje polityczne i regulacyjne dla całych społeczności, a nawet krajów.

Hiszpania: sztuczna inteligencja zapobiegnie pożarom lasów

Hiszpańskie Ministerstwo Przemian Ekologicznych i Wyzwań Demograficznych (MITECO) pracuje nad ochroną dziedzictwa naturalnego kraju. Szczególnie jego różnorodności biologicznej i lasów. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (MAPA) realizuje politykę rządu w obszarach mających wpływ na rolnictwo, zwierzęta gospodarskie i dobrobyt ekonomiczny społeczności lokalnych. Obawy obu ministerstw zbiegły się w sprawie pilnej potrzeby rozwiązania problemu pożarów w całym kraju. W 2019 r. te pożary pochłonęły około 81 000 hektarów w całej Hiszpanii. Władze lokalne zgłosiły ponad 10 000 ognisk zapalnych.

Jeden z projektów realizowanych przez władze Hiszpanii wspólnie z firmą DXC wykorzystuje AI do dokładnego przewidywania pożarów lasów. Głównie poprzez ocenę źródeł danych środowiskowych zebranych przez MAPA i jej partnerów.

W efekcie wdrożenia projektu, przewidywania dotyczące pożarów są znacznie dokładniejsze, co daje MITECO cenny czas na koordynację działań. Podczas testów z wykorzystaniem danych historycznych stwierdzono 80-proc. korelację między czasem i lokalizacją pożarów, a przewidywaniami systemu. Co więcej, elastyczność i względnie niski koszt posiadania tej technologii pozwalają zespołowi na zastosowanie zdolności przewidywania w innych obszarach, np. wykorzystując modele uczenia maszynowego (ang. Machine Learning) do przewidywania upraw owoców. System umożliwiający monitorowanie upraw rolnych z wykorzystaniem satelitarnej teledetekcji w połączeniu z modelami Machine Learnig w przyszłości pomoże również polskim rolnikom lepiej przewidywać zagrożenia pogodowe wpływające na jakość upraw. W trakcie działania systemu modele Machine Learnig z upływem czasu zasilane są coraz większą ilością danych. Dzięki temu z każdym rokiem rolnicy będą mogli otrzymywać dokładniejsze dane o ewentualnych zagrożeniach – wyjaśnia Łukasz Nitak, Business Development Director w DXC Technology Polska.

AI jako cyfrowa uszczelka światowych zasobów wodnych

Woda jest podstawowym zasobem naturalnym. Jednak jej zasoby kurczą się do krytycznych poziomów. Przed konferencją wodną ONZ w 2023 r. badania wskazały, że 2 mld ludzi nie ma dostępu do wody pitnej. Natomiast 3,6 mld nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanych urządzeń sanitarnych.

Sztuczna inteligencja jest w tym wypadku osią wysiłków związanych z „cyfryzacją” wody na całym świecie, aby zmniejszyć ilość odpadów i poprawić efektywność kosztową i zrównoważenie operacji gospodarki wodnej. Polska to jeden z krajów europejskich o najmniejszych zasobach wody pitnej w przeliczeniu na mieszkańca, na której dostępność wpływa zarówno nadmierne zużycie w gospodarstwach domowych, jak i zanieczyszczenie środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie czy zużycie w produkcji. Już dziś Bank Światowy szacuje, że rolnictwo odpowiada za 70 proc. zużycia słodkiej wody na świecie. Wprowadzenie systemów opartych o sztuczną inteligencję daje szansę krajom takim jak Polska w skutecznym zarządzaniu zasobami wód gruntowych. W efekcie podniesieniu dostępności do wody pitnej – podsumowuje Łukasz Nitak.