Fotowoltaika w Polsce: rekordowe wzrosty mocy dzięki farmom wielkoskalowym

ustawa o planowaniu przestrzennym

Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła w 2022 roku 12,4 GW. To w porównaniu z rokiem 2021 (7,7 GW) oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy. Branża zanotowała też imponujące tempo wzrostu rynku – wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Energii Odnawialnej. W 2022 roku Polska ponownie znalazła się na 2. miejscu w Europie pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

Energia słoneczna nabiera kluczowego znaczenia – nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego – ale też dla procesów elektryfikacji przemysłu i transportu – zauważa Ewa Magiera, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Fotowoltaika w Polsce: rośnie rola farm słonecznych

Jak wynika z raportu Instytutu Energii Odnawialnej, na koniec pierwszego kwartału 2023 roku funkcjonowało 3,4 tys. farm PV o łącznej mocy 3,35 GW. Stanowiły one 26 proc. mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Najwyższy w historii wzrost mocy w 2022 roku zanotowały duże instalacje PV o mocy powyżej 1 MW. Ich udział w rynku fotowoltaiki w najbliższych latach będzie rósł, chociaż obecni na Kongresie eksperci podkreślali, że sektor zmaga się z barierami poważnie wpływającymi na przyrost nowych mocy.

W połowie maja poznaliśmy sprawozdanie prezesa URE, w którym padły dane dotyczące odmów przyłączeń do sieci nowych instalacji OZE. Wynika z niego, że w ubiegłym roku OSD zgłosiły ponad 7 tys. odmów wydania warunków przyłączenia na łączną moc 51 059 MW. Dane te pokazują skalę niedoinwestowania infrastruktury przesyłowej.

Tymczasem 200 mld zł wyniósł koszt importu surowców energetycznych tylko w ubiegłym roku. Połowę stanowiły paliwa płynne, połowę gaz i węgiel. Za tę kwotę można zrealizować znaczną część transformacji energetycznej. Im dłużej będziemy importować surowce, tym dłużej będą te pieniądze trafiać za granicę, zamiast do Polski.