EBI i BNP Paribas wspólnie dla efektywności energetycznej

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił BNP Paribas kredytu do wysokości 100 mln euro na finansowanie projektów wspierających efektywność energetyczną. 

EBI i BNP Paribas podpisały umowę na kwotę do 100 mln euro. Jej celem jest wsparcie projektów w dziedzinie efektywności energetycznej w Polsce. Kredyty będą dostępne dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń właścicieli domów. Także innych uprawnionych stron realizujących projekty w dziedzinie efektywności energetycznej.

Jednocześnie obie instytucje podpisały umowę gwarancyjną dla portfela o wartości 115 mln euro w ramach instrumentu PF4EE. To wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i EBI wspierająca transformację w Europie. Jest to już druga tego typu umowa BNP Paribas. Pierwsza została już w pełni zrealizowana. Zapewniła wsparcie ponad 24 tys. beneficjentów na łączną kwotę inwestycji wynoszącą 180 mln euro (860 mln PLN). Łącznie w ramach obu umów do końca 2022 r. BNP Paribas wspólnie z EBI zapewnił wsparcie ponad 30 tys. beneficjentów na łączną kwotę 236 mln euro (1,1 mld zł). Łączne efekty ekologiczne (w skali roku) to:

  • 153 100 MWh wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych;
  • 41 800 MWh zaoszczędzonej energii;
  • 124 tys. ton redukcji emisji CO2.

Dzięki instrumentowi PF4EE banki komercyjne uzyskują ochronę przed ryzykiem kredytowym, wsparcie eksperckie w ocenie i realizacji inwestycji w dziedzinie efektywności energetycznej oraz dostęp do specjalnej linii finansowej z EBI, zapewniającej lepsze warunki finansowania.

– Zielona transformacja wymaga zdecydowanych działań już teraz, gdyż okres do 2030 roku będzie decydujący dla rozwiązania problemu kryzysu klimatycznego i ekologicznego na naszej planecie. EBI jest zdeterminowany, by wspierać transformację energetyczną w Polsce i w Europie, ponieważ jest ona kluczowym czynnikiem sukcesu w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatu – powiedziała prof. Teresa Czerwińska wiceprezeska EBI.