BNP Paribas: raport zintegrowany za 2021 r.

BNP Paribas opublikował raport on-line integrujący wyniki finansowe i biznesowe z aspektami dotyczącymi ESG. Bank wyniki niefinansowe raportuje już od 2011 roku. Po raz trzeci publikuje je w zintegrowanej, elektronicznej formie.

 Przedstawienie danych zgodnie z regulacjami, międzynarodowymi standardami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi daje możliwość odbiorcom raportu na kompleksową analizę i ocenę banku – mówi Katarzyna Tatara, dyrektorka Biura Relacji Inwestorskich w BNP Paribas.

6,6 mld zł kredytów na wsparcie zrównoważonego rozwoju

W sprawozdaniu BNP Paribas zwraca uwagę, że pomimo zmiennego otoczenia, wzmocnił w 2021 roku fundamenty wzrostu organicznego i poprawił rentowność działalności podstawowej. Odnotował także najwyższy dotychczas wzrost wolumenów sprzedaży kredytów. Liczba klientów osiągnęła 4,1 miliona. Bank konsekwentnie realizuje strategię finansowania inwestycji wywierających pozytywny wpływ: społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Łączna wartość kredytów udzielonych dotychczas na projekty wspierające zrównoważony rozwój to 6,6 mld zł. Z tego aż 3,9 mld zł przypada na 2021 rok. BNP Paribas przywiązuje dużą wagę do dostępności, m.in. dostosowując się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; stale rozwija rozwiązania cyfrowe; stawia także na różnorodność, well-being i zaangażowanie społeczne swoich pracowników.

Raport zintegrowany – biznes, rozwój i środowisko

Po raz pierwszy wybrane wskaźniki niefinansowe zostały poddane weryfikacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez niezależnych audytorów.

– Raport zintegrowany jest efektem naszego strategicznego podejścia do prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W naszych działaniach w pełni włączamy kwestie ESG do modelu biznesowego. Jednym z głównych zobowiązań jest przyczynianie się do transformacji gospodarki w kierunku zrównoważonego rozwoju. Także etyczne i odpowiedzialne finansowanie klientów i inwestycji – mówi Maria Krawczyńska, dyrektorka departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów w BNP Paribas.

Wybór zintegrowanej i elektronicznej formy publikacji wpisuje się w filar positive strategii GObeyond banku i jest wyrazem troski o środowisko.