Czy rynek napraw rzeczy używanych ma przyszłość?

O tym jak ważne jest naprawianie a nie wyrzucanie i kupowanie nowych rzeczy słyszymy od kilku lat z różnych stron. Mówi o tym Unia Europejska, sami producenci oraz organizacje ekologiczne. Powstają firmy, które zajmują się naprawą i odnawianiem używanych przedmiotów. Niestety, jak wynika z raportu dotyczącego sektora napraw w Europie, prognozy rozwoju tego rynku nie są optymistyczne.

Z danych Eurostatu wynika, że obroty sektora napraw w Unii Europejskiej po utrzymaniu się na stosunkowo stabilnym poziomie w latach 2011-2015, osiągnęły szczyt w 2017 r. Wyniosły wówczas ponad 23,5 mld euro, ale w 2019 roku spadły już poniżej 20 mld euro. Opublikowany przez Europejską Agencję Środowiska pod koniec 2022 r. raport nie obejmuje danych za 2020 i 2021 – czyli nietypowych lat pandemii. Raport opisuje rynek napraw sprzętu elektrycznego, elektroniki, ubrań (tekstyliów) oraz mebli.

Maleje liczba punktów napraw

Po osiągnięciu szczytowego poziomu w 2016 r., ogólna liczba przedsiębiorstw działających w sektorze napraw B2C w UE27 zmniejszyła się z około 186 420 w 2016 r. do 178 321 w 2019 r.

Wśród różnych kategorii produktów komputery i urządzenia tzw. peryferyjne (klawiatury, myszki, monitory, drukarki, skanery, głośniki itp.) stanowiły ponad 50 proc. obrotów europejskiego sektora napraw w latach 2011-2019. Dalej najczęściej naprawiane są urządzenia gospodarstwa domowego oraz sprzęt do domu i ogrodu; sprzęt komunikacyjny (telefony) oraz elektronika użytkowa. Łącznie stanowiły one 30-33 proc. przychodów ż napraw w latach 2011-2019. 

Rynek napraw rzeczy używanych – krawiec na wagę złota

Ciekawym przykładem rynku europejskiego są Niemcy. Liczba krawców zajmujących się naprawą i przeróbkami w Niemczech zmalała w latach 2012-2021 z 15 tys. 147 punktów do 11 tys. 330!

Dane niemieckie mówią o 1,3 krawca zajmującego się naprawami i przeróbkami na 10 000 mieszkańców. Zakładając obroty z prac naprawczych 10 000 euro, dałoby to sektorowi całkowity obrót 447 mln euro rocznie dla całej UE-27. Ewentualnie 1 euro na mieszkańca rocznie. Sugeruje to, że sektor naprawy odzieży w UE nie jest ani duży, ani wartościowy. Potwierdzają to dane dotyczące struktury wydatków konsumpcyjnych z 2015 r. Wskazują one, że tylko 0,1 proc. konsumpcji indywidualnej jest przeznaczane na czyszczenie, naprawę i wynajem odzieży.

Z raportu wynika, że kontrast ze sprzedażą nowej odzieży jest uderzający. W 2019 r. w UE-27 działało około 275 000 przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną ubrań. Ich obroty wyniosły około 177 mld euro, czyli prawie 400 euro na osobę rocznie. Zakłada się zatem, że sektor naprawczy stanowi marginalne 0,25 proc. sprzedaży detalicznej odzieży.

Niemniej jednak badanie z 2015 r. przeprowadzone w Norwegii wykazało, że wiele osób twierdzi, że naprawiło swoje ubrania. 43 proc. respondentów podało, że w ciągu ostatnich dwóch lat naprawiało lub próbowało naprawiać odzież. Z czego 18 proc. korzystało z profesjonalnych usług.

Na zdjęciu punkt napraw w sklepie Patagonia w Monachium.