LPP i Sustainable Fashion Institute wspólnie na rzecz mody cyrkularnej

Sustainable Fashion Institute

Firma odzieżowa LPP współpracuje z Sustainable Fashion Institute (SFI). Jest to polska platforma wspierająca marki w budowaniu zrównoważonej przyszłości branży odzieżowej.

SFI wspiera spółkę w poszukiwaniu efektywnej metody przetworzenia materiałów wielogatunkowych. A także umożliwienie ich ponownego wykorzystania, jako pełnowartościowych materiałów do produkcji odzieży. Dla LPP jest to kolejny krok w kierunku mody cyrkularnej i wykorzystania odpadów tekstylnych w duchu gospodarki obiegu zamkniętego. 

W poszukiwaniu metody recyklingu

Polycotton, czyli mieszanka poliestru z bawełną, jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych w branży odzieżowej. Stanowi ok. połowę światowych odpadów tekstylnych[1]. Jednocześnie, szanse na to, że ubrania wykonane z materiałów mieszanych zyskają drugie życie, jako tkanina lub ubranie, są znacznie mniejsze niż w przypadku, gdy odzież w całości wykonana jest z jednego rodzaju włókna. LPP we współpracy z Sustainable Fashion Institute (SFI) zdecydowało się na podjęcie poszukiwań dostawców efektywnej metody recyklingu wielogatunkowych mieszanek materiałowych. W ramach pilotażowego projektu SFI przedstawiło gdańskiej spółce listę potencjalnych partnerów gotowych do przetwarzania takich odpadów tekstylnych w pełnowartościowe materiały. 

– Współpraca z SFI to pilotażowy projekt badawczo-rozwojowy, który pomógł nam rozpoznać możliwości recyklingu bawełny i wiskozy oraz mieszanek tych materiałów z poliestrem, jak również materiałów bawełnianych z nadrukami lub powłokami. Dzięki wsparciu Instytutu możemy porównać różne rozwiązania oferowane obecnie na rynkuglobalnym. Od zaproponowanych przez SFI partnerów docelowo mamy otrzymać próbki recyklingowanych materiałów, które powstaną z przekazanych przez nas mieszanek surowcowych. To pozwoli sprawdzić czy dostępne obecnie technologie odpowiadają potrzebom naszej produkcji. O tym czy będziemy mogli wykorzystywać te metody, zdecyduje jakość sampli dostarczonych przez partnerów, koszt procesu i jego skalowalność – mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.

Instytut rozpoczął proces poszukiwania potencjalnych partnerów, którzy zajęliby się recyklingiem mieszanek już jesienią ub.r. W ramach pilotażu, który zakończył się w ostatnich dniach stycznia, zespół SFI przeprowadził także analizę recyklingowanych tekstyliów. Ocenił potencjał dostępnych technologii oraz zaprojektował ścieżki procesu dalszego przetwarzania dla każdego z gatunków materiałów.

– O ile łatwo jest poddać recyklingowi bawełnę lub poliester, o tyle w mieszankach włókna są ze sobą ściśle związane, wymagają więc opracowania efektywnej technologii oddzielania ich od siebie. Separacja mechaniczna nie zawsze się sprawdza, a chemiczna wciąż sprawia problemy zarówno praktyczne, jak i środowiskowe. Odpowiednie know-how powoli pojawia się na rynku i  w ramach procesu badawczego, przy współpracy z firmą LPP, uczestniczyliśmy już w setkach testów. Jednak, nawet jeśli próby zakończą się powodzeniem, wprowadzenie metody na większą skalę będzie wymagało dużego zaangażowania, np. inwestycji w nową infrastrukturę produkcyjną. Dlatego tak ważna jest tu współpraca międzysektorowa ośrodków badawczych, instytucji publicznych, startupów i dużego biznesu. Doceniamy więc proaktywne działania LPP, jej inicjatywę w procesie poszukiwania odpowiednich rozwiązań dla recyklingu i cieszymy się, że możemy być tego częścią – mówi Ewa Polkowska z Sustainable Fashion Institute.

Platforma SFI pomaga firmom z branży odzieżowej dostosować się do zmian w wymogach prawnych i oczekiwaniach społecznych w zakresie ESG. Oferuje narzędzia do zarządzania transparentnością i łańcuchem dostaw. Instytut wspiera i doradza w tworzeniu strategii, identyfikacją ryzyk i szans związanych z realizacją kryteriów ekonomii cyrkularnej, recyklingu i wdrażaniem certyfikowanych dostawców.

– W 2021 roku wielkość globalnego rynku recyklingu tekstyliów została oszacowana na około 4,54 miliarda USD. Europa stanowiła tu aż 29,78 proc. udziału w ciągu ostatnich dwóch lat. Są to pozytywne sygnały, które pokazują nie tylko rosnącą świadomość społeczną, ale także większą otwartość decydentów firm odzieżowych. Uczestnicząc w procesie zmiany, chcemy wspierać wdrażanie kryteriów ekonomii cyrkularnej w procesach firm odzieżowych, zwłaszcza o takiej skali jak LPP, które mają duży wpływ na cały rynek, możliwość testowania innowacji i inspirowania do tego innych— mówi Ewelina Antonowicz, współzałożycielka SFI.

Dla LPP pilotażowy projekt we współpracy z SFI to kolejny krok w kierunku mody cyrkularnej. A także wykorzystania odpadów tekstylnych zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Równolegle spółka wraz z polskim start-upem Use Waste prowadzi badania nad rozwojem własnej technologii produkcji włókien z tekstylnych odpadów poliestrowych w oparciu o ideę textile-to-textile. Na ten cel przeznaczyła kwotę 1 mln złotych, którą zaangażuje w proces badawczy do końca tego roku. 

– Zależy nam na znalezieniu rozwiązania, które pozwoliłoby traktować zużyte ubrania nie jako odpad, lecz zasób, który jest ponownie wykorzystywany w produkcji odzieży – niezależnie czy chodzi o tkaniny wielo- czy jednomateriałowe. Naszym celem jest zatrzymanie surowców w obiegu i tym samym ograniczenie ilości odpadów tekstylnych oraz minimalizowanie śladu środowiskowego raz wyprodukowanej sztuki odzieży – mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP.


[1]https://fashionunited.com/news/fashion/recycling-polycotton-which-accounts-for-half-of-textile-waste-may-soon-become-the-norm/2022081749212