W Zawierciu powstanie zakład recyklingu baterii z samochodów elektrycznych

\zakład recyklingu baterii

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wesprze budowę zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych w Polsce Bank zainwestuje w grupę Elemental Holding. Środki będąć przeznaczone na rozwój działalności w Polsce, w tym na wsparcie budowy pierwszego nowoczesnego zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych.

Grupa Elemental Holding będzie mogła wykorzystać środki od EBOR na rozwój nowego obszaru działalności Grupy, czyli recyklingu baterii Li-Ion. W ramach działań w tym obszarze powstaje w Zawierciu na Śląsku jeden z największych w Europie zakładów recyklingu baterii Li-Ion. Inwestycja pozwoli na odzyskiwanie z nich strategicznych pierwiastków m.in. metali z grupy platynowców. Zakładu rozpocznie działalność na przełom III i IV kwartału 2023 roku. Elemental Holding jest globalną grupą specjalizującą się w produkcji strategicznych metali, w tym metali z grupy platynowców (platyna, pallad i rod). Dotychczasowe główne obszary działalności firmy to recykling zużytych katalizatorów samochodowych oraz sprzętu elektronicznego, tzw. e-waste. 

– Nasz model biznesowy ciągle ewoluuje, wychodząc naprzeciw rozwojowi potrzeb rynkowych, a wręcz je przewidując. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy politykę rozwoju naszej Grupy poprzez wchodzenie na nowe rynki i w nowe obszary działalności. Jest to możliwe m.in. dzięki pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Środki z planowanego przez EBOR wsparcia pomogą nam zrealizować nasz najnowszy projekt – inwestycję typu greenfield w Zawierciu, otwierając nowe perspektywy wzrostu w nowoutworzonym obszarze recyklingu baterii –powiedział Paweł Jarski, prezes Grupy Elemental Holding. – Nasza działalność doskonale wpisuje się w realizację celów Taksonomii UE, a w szczególności we wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego odpadów i zrównoważonej produkcji metali kluczowych dla gospodarki światowej. – dodał Paweł Jarski.

Poza recyklingiem baterii Li-Ion, nowy zakład umożliwi recykling odpadów elektronicznych: płytek obwodów drukowanych (PCB) oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). To pozwoli na odzyskanie z nich kluczowych metali, takich jak miedź, złoto, cynk, srebro i kobalt. Zakład Elemental Holding w Zawierciu wyprodukuje metale wtórne i inne materiał. Będą one ponownie wykorzystane jako wkład do produkcji w różnych gałęziach przemysłu.