Młodzież ma w nosie produkty ekologiczne

Młodzi Polacy nie kupują produktów ekologicznych. Na drugim biegunie – eko-entuzjastek jest pokolenie ich matek – dobrze wykształconych kobiet w średnim wieku.

Agencja BCMM opublikowała raport „Częstotliwość kupowania produktów ekologicznych przez Polaków”. Badania przeprowadzono w sierpniu 2022 r. i pytano mieszkańców Polski jak często kupują ekologiczne produkty

Ekologiczne produkty: najchętniej kupujemy eko-żywność

– Nietrudno było przewidzieć, że największy odsetek badanych (36 proc.) deklaruje częste nabywanie produktów oznaczonych jako ekologiczne z kategorii dóbr spożywczych – czytamy w raporcie.

Wynika to zapewne z intensyfikacji dystrybucji takich produktów. Można je kupić już nie tylko w specjalistycznych sklepach czy na bio bazarach. Obecnie niemalże wszystkie sieci handlowe mają wyodrębnioną eko-półkę. Także kosmetyki i chemia gospodarcza coraz częściej pojawiają się w odsłonię eko. Warto zwrócić uwagę na materiały budowlane. Także tu respondenci wybierają produkty oznaczone jako ekologiczne (wyłącznie i często prawie 9 proc. badanych).

Matki – eko-entuzjastki, młodzież – eko-ignoranci

Biorąc – jako główne kryterium różnicujące – częstotliwość zakupów produktów oznaczonych jako ekologiczne z czterech grup asortymentowych (artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki i odzież), można wyodrębnić poniższe segmenty respondentów. Są to:

  • eko-entuzjaści i eko-świadomi (osoby, które chętnie i często kupują takie produkty), 
  • eko-bierni (kupują eko-produkty, ale rzadko) 
  • eko-ignoranci (nie kupują produktów oznaczonych jako ekologiczne). 

Wśród eko-entuzjastów i eko-świadomych dominują dobrze wykształcone kobiety w średnim wieku.

Niepokoi fakt, że ludzi młodych (18-34) najwięcej jest wśród eko-ignorantów. Czyżby wchodzenie w dorosłość w obecnych, trudnych warunkach gospodarczych zniechęcało do zakupów produktów eko? Czy są one postrzegane jako droższe, a ich ekologiczne pochodzenie jako nie zawsze wiarygodne?