Co oznacza skrót SBTi?

Coraz częściej w informacjach dotyczących celów klimatycznych i ambitnych założeń spółek dotyczących ograniczania emisji CO2 pojawiają się mało rozpoznawalne nazwy i skróty. Dziś tłumaczymy co oznacza skrót SBTi, który dumnie pojawił się m.in. w komunikatach Allegro, LPP czy BOŚ.

SBTi – Science Based Targets initiative – nazwa nie jest tłumaczona na język polski. Oznacza wspólną inicjatywę czterech międzynarodowych organizacji. Głównym jej celem jest wsparcie sektora prywatnego w działaniach na rzecz walki z globalnym ociepleniem. Określane przez spółki cele dekarbonizacyjne poddawane są weryfikacji według metodyki naukowej SBTi. Profesjonalna ocena strategii pomaga w osiąganiu neutralności klimatycznej w określonym czasie. To wszystko zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki o klimacie.

SBTi: Na świecie ponad 3,5 tysiąca spółek – w Polsce tylko 11

Na świecie od 2015 roku do końca sierpnia 2022 do inicjatywy przystąpiło 3595 podmiotów. Zdecydowanie najwięcej jest wśród nich firm brytyjskich – aż 1140. W USA takich firm jest 519, w Irlandii 320. 

W Polsce jedynie 11 spółek reprezentujących różne branże przystąpiło do inicjatywy SBT. Są to: CANPACK Group, LPP, Group One, MAKROCHEM, InPost, JMB Wind Engineering, Heinz Glas Działdowo, Żabka Polska, Allegro, CIECH oraz Bank Ochrony Środowiska.

SBTi to partnerstwo międzynarodowych organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Są to: Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i WWF. Każda organizacja, bez względu na sektor czy skalę działania, ma możliwość przystąpienia do inicjatywy.

Jaka jest rola Science Based Targets? 

Do głównych działań inicjatywy Science Based Targets należy:

  • Definiowanie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie redukcji emisji i definiowania celów neutralności klimatycznej.
  • Zapewnianie pomocy technicznej i zasobów eksperckich firmom, które wyznaczają cele klimatyczne zgodne z najnowszymi osiągnięciami wiedzy naukowej.
  • Skupianie zespołu ekspertów, który zapewni firmom niezależną ocenę i walidację celów.

Jak wygląda proces aplikacji do inicjatywy SBT?

SBTi zapewnia naukową metodologię wyznaczania i weryfikacji celów oraz sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla przedsiębiorstw różnych branż i sektorów. Na uczestnictwo w projekcie zdecydowało się już ponad 3500 firm z ponad 70 krajów, działających w niemal 20 gałęziach gospodarki. 

Zainteresowani dołączeniem przechodzą pięciostopniowy proces:

  1. Zobowiązanie –zamiar wyznaczenia celu opartego o wiedzę naukową w ciągu 2 lat od wysłania zobowiązania;
  2. Wypracowanie strategii dekarbonizacji – zgodnie z kryteriami SBTi;
  3. Weryfikacja – wysłanie aplikacji i walidacja celu przez SBTi;
  4. Komunikacja – publikacja informacji o wyznaczeniu celu zgodnie z metodologią SBT;
  5. Ujawnianie – coroczna publikacja emisji organizacji wraz z informacją o postępie w realizacji przyjętego zobowiązania.