Weryfikacja łańcucha opakowań

Często firmy mają problem z określeniem co jest opakowaniem i co podlega obowiązkom uzyskania poziomu recyklingu. Pomaga w tym weryfikacja przedsiębiorstwa przeprowadzona przez profesjonalną firmę odzysku opakowań.

– Rekopol pomaga przeprowadzić weryfikację łańcucha opakowań w przedsiębiorstwie, by określić ustawowe obowiązki w tym zakresie. Właściwa diagnoza redukuje koszty i minimalizuje ryzyko poniesienia opłaty produktowej – mówi Zbigniew Wróż z Rekopolu.

W trakcie wizyty przedstawicieli organizacji odzysku w przedsiębiorstwie określa obowiązki klienta wynikające z ustawy. Dodatkowo weryfikuje ewidencję opakowań.

Właściwa diagnoza opakowań obciążonych obowiązkiem recyklingu może przynieść redukcję kosztów. Przede wszystkim pozwala zminimalizować ryzyko poniesienia opłaty produktowej, jak i kar związanych z niedopełnieniem wymogów ustawy.

Materiał powstał z okazji 20-lecia obecności na rynku w Polsce Rekopolu – Organizacji Odzysku Opakowań.