Famur zmienia nazwę na Grenevia, opiera biznes na zielonej energetyce i prezentuje strategię ESG

Grenevia

Do końca 2024 r. Grenevia zamierza osiągnąć ok. 70 proc. przychodów z innych źródeł niż sektor węgla energetycznego oraz zmienić swój mix energetyczny, który w ok. 35 proc. będzie oparty o OZE. Do roku 2030 Grenevia zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 40 proc. Jednocześnie uniknie emisji nawet do 2,3 mln ton CO2 – w efekcie rozwoju nowych segmentów biznesowych.

Spółka Famur po zmianie nazwy na Grenevia będzie integrowała i rozwijała działalność czterech segmentów biznesowych: fotowoltaiki wielkoskalowej i rozwiązań PV dla biznesu skoncentrowanych w Projekt Solartechnik; systemów bateryjnych, magazynów energii i elektromobilności w ramach IMPACT Clean Power Technology; nowoczesnych urządzeń z zakresu automatyki dla przemysłu, jak również rozwiązań dla sektora dystrybucji energii na bazie spółki Elgór+Hansen. Z kolei technologie  i produkty dla sektora wydobywczego i energetyki wiatrowej pozostaną w ramach Famur. 

Na podstawie ogłoszonych w 2021 roku nowych kierunków strategicznych Grupa Famur konsekwentnie dywersyfikowała swoją działalność biznesową, przekształcając się w holding inwestujący w zieloną transformację. Pierwszym krokiem było wejście w 2021 roku w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B. W 2022 roku zaangażowała się z kolei w obszar energetyki wiatrowej, opierając się o wieloletnie doświadczenie i kompetencje w projektowaniu i budowie urządzeń dla przemysłu. W tym samym roku Grupa zainwestowała także w kolejny perspektywiczny obszar OZE – systemy bateryjne, elektromobilność i magazyny energii.  

Rok 2022 to również dywersyfikacja biznesowa Elgór+Hansen. Spółka weszła w obszar rozwiązań dla sektora dystrybucji energii, budując m.in. stacje transformatorowe dla OZE. W ten sposób powstał wieloobszarowy holding, którego rozwój wymagał zdefiniowania nowych ram organizacyjnych.

– Nowa struktura i nazwa holdingu to otwarcie kolejnego etapu naszej historii, w który wkraczamy z jasną wizją, kim chcemy być i jak zamierzamy osiągać stawiane sobie cele. W tej klarownej strukturze chcemy skoncentrować się na budowie wartości poszczególnych segmentów i tym samym aktywnie wspierać budowę niskoemisyjnej gospodarki. Nazwa z kolei wprost nawiązuje do zielonej (Grene) drogi (via), jaką idziemy jako firma w związku z nowym kierunkiem ogłoszonym w maju 2021 r. – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR.  – Mamy świadomość odpowiedzialności organizacji w wymiarze społecznym, środowiskowym i gospodarczym oraz obecnej sytuacji makroekonomicznej. Tym samym ogłoszona Strategia Zrównoważonego Rozwoju jest wyrazem naszych ambicji oraz deklaracją aktywnych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju, które pozostają spójne ze strategią biznesową – dodaje.

Firma zaprezentowała też strategię ESG. Jest  ona oparta o pięć filarów będących odzwierciedleniem zrównoważonego rozwoju z perspektywy Grenevii. Jednocześnie definiują one zakres przyszłych działań w tym obszarze. Ich wybór jest konsekwencją dogłębnej analizy globalnych megatrendów, na czele z paradygmatem redukowania emisji oraz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów, będących katalizatorami dla transformacji energetycznej światowej gospodarki. Strategia w bezpośredni sposób wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, wzmacniając zaangażowanie Grupy w rozwiązywanie globalnych problemów. W ramach strategii zdefiniowano 22 projekty wdrożeniowe.