Światowy Dzień Recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu

Światowy Dzień Recyklingu – to święto działań, które powinny być naszym codziennym nawykiem. Dokonywanie właściwych wyborów ułatwia m.in. Zielony Punkt – symbol obecny na milionach opakowań już od ponad 30 lat.

18 marca 2018 roku obchodzony być pierwszy w historii Światowy Dzień Recyklingu. Jego inicjatorem było Global Recykling Foundation, a głównym celem jego ustanowienia edukacja i promocja recyklingu. Organizatorzy pragną podkreślić, że obok 6 podstawowych zasobów naturalnych ziemi (surowce mineralne, woda, powietrze, energia słoneczna, drewno, gleba) istnieje siódmy i są nim właśnie odpady. To właśnie ich recykling i ponowne wykorzystanie stanowią szansę na ratunek dla środowiska.

Znak odpowiedzialnych producentów

Jednym z systemowych elementów pokazujących w jaki sposób zadbać o opakowania jest tzw. Zielony Punkt (GreenDot – DerGrünePunkt). Umieszczany na miliardach opakowań znak niesie konkretny przekaz do konsumenta. Informuje, że producent wsparł finansowo budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Warto pamiętać, że Rekopol jest jedyną organizacją odzysku opakowań w Polsce, która ma prawo do udzielania sublicencji przedsiębiorcom na jego stosowanie na opakowaniach. 

Historia Zielonego Punktu

Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) istnieje od 1990 roku. Jest to jeden z najczęściej i najchętniej stosowanych przez przedsiębiorców znaków towarowych na świecie. O jego historii i znaczeniu opowiada Ursula Denison z DerGrünePunkt. Mówi również, jak zmieniał się system niemiecki i europejski.

Materiał powstał z okazji 20-lecia obecności na rynku w Polsce Rekopolu – Organizacji Odzysku Opakowań.