GDOŚ wydał decyzję środowiskową dla pierwszej elektrowni jądrowej

elektrownia jądrowa w Polsce

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) wydał decyzję środowiskową dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, planowanej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, podał urząd.

„Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 21 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.126, w sprawie poinformowania stron postępowania, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 19 września 2023 r., znak: DOOŚ-OA.4205.1.2015.125, określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa’, planowanego do realizacji w wariancie 1 – lokalizacja Lubiatowo-Kopalino, podwariant techniczny 1A” – czytamy w zawiadomieniu.

Pod koniec października ub.r. rząd wybrał technologię amerykańskiej firmy Westinghouse do realizacji projektu elektrowni jądrowej. Westinghouse jest gotowy wziąć udział w budowie elektrowni jądrowej także w drugiej lokalizacji w Polsce.

Elektrownia jądrowa w Polsce: pierwszy blok w 2033

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).