Kaufland: 100 proc. zielonej energii

Firma podpisała umowę z dostawcami, którzy zaopatrzą sieć w energię pochodzącą z odnawialnych źródeł. Detalista planuje też inwestycje w kolejne instalacje fotowoltaiczne. 

Kaufland do 2030 r. zredukuje emisje uwarunkowane działalnością przedsiębiorstwa o 80 proc. w porównaniu z 2019 r.

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2026 roku aż 95 proc. światowego wzrostu mocy wytwórczych będą generować odnawialne źródła energii. Ilość mocy odnawialnej skonsumowanej w okresie 2021–2026 będzie o połowę wyższa niż w latach 2015–2020. 

Kaufland nawiązał współpracę z dostawcami na pokrycie wolumenu energii zużywanej we wszystkich placówkach, tj. centrali, sklepach oraz centrach dystrybucyjnych w 100 proc. zieloną energią*. Potwierdzeniem tego będą certyfikaty wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Oprócz tego firma ma w planach kolejne instalacje fotowoltaiczne. Pierwszą z nich zastosowano na dachu sklepu przy ul. Długosza we Wrocławiu. To pozwala sieci zaspokoić kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania marketu na energię elektryczną.

Z dbałości o środowisko

W swoich placówkach Kaufland stosuje wiele innych rozwiązań, które pozwalają ograniczyć zużycie energii oraz emisje dwutlenku węgla. W nowych sklepach firma inwestuje w technologię odzysku ciepła odpadowego. Dzięki temu zamiast paliw kopalnych wykorzystuje ciepło pochodzące z instalacji chłodniczych do ogrzewania bądź chłodzenia obiektów. Standardem w wybudowanych i zmodernizowanych marketach są także oświetlenie LED oraz osłony urządzeń chłodniczych zapobiegające utratom zimna i energii. Firma dokładnie kontroluje jej zużycie we wszystkich swoich placówkach. Jej efektywność energetyczną potwierdza międzynarodowy standard ISO 50001. Sieć wspiera także elektromobilność, montując przy swoich sklepach stacje do ładowania aut elektrycznych. Z samochodu elektrycznego i ładowarki mogą korzystać także pracownicy centrali. 

Poza przejściem w 100 proc. na zieloną energię Kaufland będzie konsekwentnie pracować nad realizacją kolejnych celów klimatycznych wyznaczonych zgodnie z metodologią SBTi. Pozwolą one sieci uniknąć, zredukować lub skompensować emisje powstałe w ramach działalności przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.