Dzień Ziemi 2022: Otwórz się na zamknięcie obiegu

W Dniu Ziemi Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przypomina, że gospodarka cyrkularna to bezpieczeństwo w obliczu globalnych kryzysów, wahań cen dla dostawców i niedoborów surowców.

Pandemie i wojny uwypukliły słabości obecnego modelu gospodarczego. Przewiduje się, że wysokie ceny oraz niedobory surowców i towarów będą się utrzymywać przez dłuższy czas. Ważnym rozwiązaniem, które pomoże wzmocnić gospodarkę, zapewnić normalne ceny oraz niezakłócony dostęp do towarów, jest jak najszybsze wprowadzenie gospodarki cyrkularnej – podkreśla INNOWO.

GOZ potrzebne od zaraz

Gospodarka cyrkularna znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na nieodnawialne surowce. Skraca obecną sieć złożonych łańcuchów wartości opartych na pozyskiwaniu nowych zasobów. W gospodarce cyrkularnej wykorzystanie zasobów przesuwa się w kierunku surowców i energii odnawialnej. Zasoby nieodnawialne są ponownie wykorzystywane w znacznie większym stopniu niż obecnie. Mówiąc prościej, potrzeba znacznie mniej nowych surowców. Dzieje się tak, ponieważ większość surowców i zasobów, których gospodarka potrzebuje do funkcjonowania, jest już dostępna lokalnie i regionalnie. Gospodarka staje się zatem o wiele bardziej odporna w czasach kryzysu.

Gospodarka cyrkularna zapewnia lokalną i regionalną strukturę gospodarki. W przeciwieństwie do dzisiejszej gospodarki linearnej, w której łańcuchy wartości często rozciągają się na drugą stronę globu, w gospodarce cyrkularnej są lokalne i regionalne. Dzięki temu firmy są znacznie mniej narażone na zakłócenia w wyniku różnych globalnych kryzysów. Także klęsk żywiołowych, pandemii, czy też wojen i innych wydarzeń geopolitycznych.

Konieczne innowacje i nowe modele

Liniowe i zależne od surowców kopalnych łańcuchy wartości trzeba zastąpić przez innowacje i nowe modele biznesowe. Przykład takiego procesu restrukturyzacji to projekt Circular Gap Report Poland finansowany z funduszy norweskich EOG. Za projekt odpowiedzialny jest polski Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO, norweska firma Natural State oraz holenderska Circle Economy. Projekt ma dostarczyć wiedzę na temat stanu polskiej gospodarki cyrkularnej oraz zbadać i zidentyfikować możliwości dalszego rozwoju w tym kierunku. Istotą tej przemiany są nowe relacje biznesowe. Takie, w których nacisk jest na rozwój zrównoważonych i cyrkularnych łańcuchów wartości, produktów i usług. 

Szczegółowe wyniki badań oraz możliwe scenariusze transformacji poznamy już w październiku podczas V edycji Circular Week 2022 – www.circularweek.org