„Trudno powiedzieć”, czyli cele zrównoważonego rozwoju w praktyce

cele zrównoważonego rozwoju

Cele Zrównoważonego Rozwoju – nadal niewiele o nich wiemy i nie jesteśmy w stanie ocenić, jak różne podmioty (organizacje naukowe, UE, rządy, biznes) je realizują. Często nawet nie wiemy co robi w tym obszarze nasz pracodawca.

Cele Zrównoważonego Rozwoju – jest ich 17 i dotyczą praktycznie wszystkich dziedzin życia. CSR Consulting wspólnie z Bankiem BNP Paribas postanowili zapytać Polaków o znajomość celów, ich definicji i wdrażania w otaczającym świecie.

Najbardziej zaskakujący okazuje się odsetek osób, które nie potrafią ocenić nawet własnego pracodawcy, pod kątem zaangażowania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dotyczy to blisko połowy czynnych zawodowo osób (aż 43 proc. badanych zaznaczyło odpowiedzi „trudno powiedzieć” oraz „ani źle, ani dobrze”).

Konsumenci nie znają pojęć, ale wiedzą, jak być eko

Mimo niskiej znajomości definicji i samych pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem, wyniki badania wskazują, że polscy konsumenci wiedzą, jak postępować proekologicznie. Większość segreguje śmieci, oszczędza wodę czy wprowadza w życie hasło zero waste. Widoczna grupa deklaruje dokonywanie racjonalnych zakupów, wybiera opakowania przyjazne środowisku, przedkłada rower nad samochód czy ogranicza spożycie mięsa. Blisko połowa, co najmniej raz, podjęła działania na rzecz społeczności lokalnej. Podobny odsetek, co najmniej raz, zaangażował się w walkę o prawa kobiet.

Na poziomie deklaracji niemal wszyscy są gotowi do działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Społeczeństwo oczekuje jednak „podpowiedzi”, jak się zaangażować. Najczęściej, konsumenci nie wiedzą, co mogliby osobiście zrobić na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, dlatego najwięcej osób oczekuje „konkretnej wiedzy jakie działania mogą podjąć (36 proc. badanych). Dodatkowe zachęty finansowe wskazuje 28 proc. badanych, a przykład innych 16 proc. Widać pewne różnice demograficzne i geograficzne. Kobiety chcą działać częściej niż mężczyźni, choć nie zawsze wiedzą jak. Natomiast mężczyźni są bardziej pragmatyczni i potrzebują zachęt finansowych. Ten podział widoczny jest również wśród mieszkańców największych miast i wsi. Ci pierwsi chcieliby przede wszystkim wiedzieć, jakie działania mogliby podjąć, natomiast dla mieszkańców wsi ważniejsze są zachęty finansowe.

Chcemy, żeby biznes robił więcej

W badaniu zapytano także konsumentów o ich ocenę zaangażowania różnych podmiotów w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Najbardziej aktywnymi podmiotami w oczach konsumentów są organizacje naukowe i badawcze, UE, obywatelskie ruchy na rzecz zmian społecznych oraz organizacje pozarządowe. Na drugim krańcu są rządy krajowe, firmy i korporacje oraz międzynarodowe instytucje finansowe. Sam biznes został oceniony najgorzej (średnia 2,6 punktu). 31 proc. badanych ocenia zaangażowanie biznesu źle i bardzo źle, a 19 proc. dobrze lub bardzo dobrze. Dokładnie połowa nie jest w stanie ocenić tego zaangażowania i wskazuje odpowiedź – trudno powiedzieć. 

Respondenci mają jednak wobec tych ostatnich wysokie wymagania. Blisko 40 proc. Polaków oczekuje od biznesu podejmowania konkretnych działań związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. 39 proc. wskazuje konkretne projekty na rzecz Celów, a 29 proc. tworzenie produktów i usług w odpowiedzi na wyzwania związane z celami. Kolejne grupy podkreślają edukacyjną role biznesu, w tym wobec pracowników i kampanie zachęcające społeczeństwo do działań na rzecz Celów. To bardzo jasna droga, którą może podążyć biznes. cele zrównoważonego rozwoju

Badanie znajomości Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju zostało zrealizowane w dniach 6-7.03.2021 roku przez Research Collective. Zleceniodawca byli: CSR Consulting oraz Bank BNP Paribas w ramach partnerstwa w Kampanii 17. Celów. Próba: ogólnopolska, kwotowo-losowa, reprezentatywna dla osób w wieku 15-75, N=1000, CAWI.