Jak cyrkularna jest Polska? Powstanie specjalny raport

Innowo, Natural State oraz Circle Economy zbadają poziom cyrkularności w Polsce. Raport wytyczy konkretne kierunki działań, aby polska gospodarka stała się bardziej cyrkularna, zrównoważona i konkurencyjna.  

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo wspólnie z Natural State z Norwegii i holenderską organizacją non-profit Circle Economy oszacują w jakim zakresie polska gospodarka jest gospodarką o obiegu zamkniętym. W projekcie zostanie przeanalizowane w jakim stopniu i czy efektywnie wykorzystujemy zasoby do produkcji i jak dużo tych zasobów jest marnotrawionych. Padnie odpowiedz na pytanie: Jak cyrkularna jest Polska?

Sojusz polsko-norweski

Raport „Circularity GAP Report Poland” finansuje program EEA i Norway Grants. Dokument dostarczy kompleksowych rekomendacji dla wdrażania założeń gospodarki cyrkularnej w Polsce. Celem projektu jest zbudowanie platformy współpracy pomiędzy interesariuszami z Polski i Norwegii oraz zainicjowanie nowych działań przemysłowych, badawczych i biznesowych. Także nawiązanie kontaktów na polsko-norweskich rynkach w zakresie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.

– Jesteśmy gotowi, aby przeprowadzić transformację cyrkularną – dlatego zaprezentujemy pierwszą cyrkularną analizę i benchmarking polskiej gospodarki. A wiedza ta jest niezbędna, aby rozpocząć efektywny proces zamykania obiegów na różnych etapach produkcji i konsumpcji. Jednocześnie, bardziej cyrkularna gospodarka umożliwi w przyszłości stworzenie setek tysięcy nowych, zrównoważonych miejsc pracy. Zarówno w istniejących, jak i nowych branżach i łańcuchach wartości – mówi dr Agnieszka Sznyk, prezeska Zarządu INNOWO.

Wyniki na Circular Week

Poznanie aktualnego poziomu cyrkularności polskiej gospodarki, jest niezbędne do zidentyfikowania możliwości poprawy sytuacji w przyszłości. Gospodarka obiegu zamkniętego opiera się na innowacjach biznesowych i społecznych, dzięki którym możliwe jest utworzenie nowych miejsc pracy, usług i gałęzi przemysłu. Umożliwi to poprawę jakości życia, przy ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko. 

– Norwegia jest kluczowym partnerem Polski w procesie zielonej transformacji. Współpraca nad raportem o cyrkularności gospodarki ma na celu wypracowanie wspólnego zrozumienia i wzmocnienie naszych relacji w zakresie biznesu, handlu, badań i rozwoju. Także rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw – mówi Anders Eide, Ambasador Norwegii w Polsce.

Analiza i kluczowe rekomendacje będą w formie raportu Circularity Gap Report Poland. Całość zostanie zaprezentowana podczas Circular Week w Warszawie, w październiku 2022 roku.