Które miasta są najlepsze do życia? Rusza Indeks Zdrowych Miast

Indeks Zdrowych Miast

Indeks Zdrowych Miast – oceni warunki życia w miastach pod kątem m.in. zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), zielonych terenów, edukacji, jakości powietrza czy kultury.

Ponad 50 proc. światowej populacji (dane World Economic Forum, VI 2021), w tym 60 proc. ludności Polski (dane GUS, X 2021) mieszka w miastach. Mimo licznych korzyści, jakie swoim mieszkańcom oferują obszary zurbanizowane, to właśnie w miastach znacznie szybciej rośnie odsetek osób chorujących przewlekle. Idea instytucjonalnego tworzenia korzystnych warunków do zamieszkania, które poprawiają stan zdrowia i ogólną jakość życia, szczególnie mieszkańców miast, znajduje odzwierciedlenie w wytycznych m.in. Światowej Organizacji Zdrowia oraz Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) [1]. Projekt Healthy Cities idealnie się w nie wpisuje. Stąd pomysł na stworzenie Indeksu Zdrowych Miast, czyli sprawdzenie jak o dobrostan mieszkańców dbają poszczególne jednostki administracyjne w Polsce.

Indeks Zrównoważonych Miast ze wsparciem nauki

Inicjatorem projektu jest Grupa Lux Med. Partnerzy – eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – wskażą co i w jaki sposób wpływa na jakość życia i zdrowie mieszkańców 66 miast w Polsce.

Indeks Zdrowych Miast to autorskie i długofalowe przedsięwzięcie, które jest częścią inicjatywy Healthy Cities. Projekt ten wystartował w 2021 roku. Jest wielowymiarową inicjatywą łączącą aktywności z obszaru zrównoważonego rozwoju, realizowane przez Grupę Lux Med. 

– Rozpoczynamy nowy projekt, sprawdzamy jak zdrowe są polskie miasta. Do współpracy zaprosiliśmy dwie organizacje naukowo-badawcze: Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Przy ich merytorycznym wsparciu przeanalizujemy różne aspekty życia w miastach. Dodatkowo ocenimy, które tworzą zdrowe miejsce do życia, pracy i nauki dla swoich mieszkańców. Wierzę, że nasza wspólna inicjatywa pozwoli nie tylko zebrać w jednym miejscu wiele istotnych z punktu widzenia meritum informacji, ale też stanie się źródłem wiedzy i inspiracji dla tych, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie na lepsze – podkreśla Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy Lux Med.

Pod lupę pójdą wszystkie polskie miasta na prawach powiatu (66 miast). Kryteria oceny to m.in.: demografia, zdrowie, edukacja, mieszkalnictwo, warunki społeczno-ekonomiczne, kultura, środowiska oraz programy publiczne. Ostateczny ranking poznamy w październiku.

Konieczna szybka droga do neutralności klimatycznej

– Ignorowanie kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenie środowiska oraz wyczerpujące się zasoby to wyzwania przed którymi stoją wszyscy, a włodarze miast szczególnie. To człowiek eksploatuje planetę w sposób nieodpowiedzialny i jest najważniejszym czynnikiem oddziałującym na przyrodę i klimat. Jeśli nie wyhamujemy procesu zmian klimatycznych, szybko zmierzając w kierunku neutralności klimatycznej, nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska. Dlatego tak ważne jest, aby nasze miasta były czyste, zdrowe i przyjazne aktywnie żyjącym w nich mieszkańcom. Jestem przekonany, że projekt Healthy Cities jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoją miasta. M.in. w kontekście tworzenia korzystnych warunków do zamieszkania, które poprawiają stan zdrowia i ogólną jakość życia – powiedział dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Produktywność i jakość życia

– Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne. Pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów (w tym pracy). Natomiast drugim jest jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obydwu tych odniesień. Decyduje ono i o tym co nam daje siłę gospodarczą. Ale też i o tym czemu ta siła ma faktycznie służyć –wskazuje prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP.

Zieleń, aktywność fizyczna i zrównoważone miasta

W ubiegłym roku w ramach akcji Grupy Lux Med posadzono 50 ha lasów, czyli 375 tys. drzew w całej Polsce. Dodatkowo zachęcano mieszkańców polskich miast do aktywności fizycznej z pomocą aplikacji Healthy Cites. W tym roku oprócz aplikacji, elementem projektu będzie stworzenie i zaprezentowanie Indeksu Zdrowych Miast. A także udział partnerów tego przedsięwzięcia w różnych wydarzeniach podejmujących tematykę miejską. 

[1] WEE_Healthy_Cities_Communities_Playbook_2021.pdf (weforum.org)